Rådgiver Bodil Bollovara Olufsen og psykologspesialist Elena Hauge fra RSDB hadde undervisning om døvblindhet for Kirkelig utdanningssenter nord - KUN, tirsdag 6. februar. To kateketer, sju prester og lederen for KUN var med på undervisningen, som tok for seg hvordan prester kan møte personer med kombinert sansetap. Bakgrunn: Et ukes-prosjekt hos KUN om de blindes situasjon, med utgangspunkt i bibelhistorien om den blinde Bartimeus.