I uke 43 arrangerte Regionsenteret for døvblinde i Tromsø (RSDB) grunnkurs om medfødt døvblindhet – Modulkurs del 1. Kurset består av tre deler og skal gi grunnleggende kunnskap om funksjonsnedsettelsen medfødt døvblindhet. Denne gang var det ti deltakere fra omsorgstjenesten, grunn- og videregående skoler i Nord-Norge. De måtte gjennomgå ulike tema som Samhandling og kommunikasjon, Partnerkompetanse, Meningsfulle aktiviteter og Egenopplevelser.

På torsdags ettermiddag var det tid for egenopplevelse. Deltakerne ble satt sammen i par, hvor den ene måtte prøve seg som døvblind med øreklokker og bind foran øynene, mens den andre var ledsager. Oppgaven deres var å seg ta seg gjennom Storgata i Tromsø sentrum, og ta buss opp til friluftsområdet Charlottenlund, midt oppe på Tromsøya. De måtte med andre ord ordentlig ut på tur. Oppe på Charlottenlund ventet ulike aktiviteter og utfordringer, som utforskning av omgivelser, treningsfasiliteter og ikke minst få en opplevelse av bålstemning. Etter en times tid byttet deltakerne roller, og dro tilbake til sentrum og RSDBs kontorlokaler, hvor det ventet flere oppgaver og øvelser.

Poenget med en tur som dette er å få deltakerne til både å kjenne på kroppen hvordan det er å være døvblind, samtidig som de får prøvd seg i rollen som ledsager. Dette skal videre være med på å gi et refleksjonsgrunnlag for hvordan det er å jobbe med døvblindhet. 

Bildeserie fra Modulkurs del 1, i Tromsø

Modul-3.jpgEt kvinnelig par trener på Partnerkompetanse i Storgata i Tromsø. 

Modul-8.jpgVed bussholdeplass i Tromsø sentrum. Instruktør og deltaker som spiller døvblind kommuniserer med taktilt tegnspråk.

Modul-11.jpgEt par deltakere går på tilrettelagt sti over et myrområde på Charlottenlund. 

Modul-18.jpgTrening i partnerkompetanse i praksis. Et par deltakere, kvinne og mann, griller pølser på bål.

Modul-19.jpgBålkos med to par deltakere. 

Modul-21.jpgEt par deltakere, mann og kvinne, ordner grillpølse i brød.

Modul-30.jpgMannlig deltaker spiser fornøyd grillpølse med brød og ketchup.

Modul-40.jpgIllustrasjonsbilde fra Charlottenlund. 

Modul-47.jpgDeltaker får hjelp av kursholder til å ta på seg maske og gjøre seg klar til å prøve seg som døvblind.

Modul-53.jpgDeltakerne undersøker naturstein på Charlottenlund. 

Modul-43.jpgUndersøkelse av målnett i en fotballbinge. 

Modul-67.jpgTrening med diverse leker på pauserommet til RSDB.