Du er her: Forsiden/Aktuelt

Informasjon om Bildetolktjenesten

Kvinne sitter på et kjøkken og bruker Bildetolktjenesten via sin mobiltelefon. Nede til venstre: Bryt isolasjon-logo.
Illustrasjonsbilde av Roy-Morten Østerbøl.

Er det slik at du oppfatter datteren eller ektefellen din greit, men ikke personen som tar telefonen når du vil bestille en legetime? Da kan Bildetolktjenesten være noe for deg. 

Tekst: NAV

Bildetolktjenesten er en nettbasert tjeneste som tilbyr tegnspråktolking og skrivetolking via skjerm. Tolken befinner seg i et tolkestudio og er ikke selv på oppdragsstedet. Det finnes forskjellige muligheter for å tilrettelegge kommunikasjonsform i samtalen slik du ønsker det og etter ditt behov. Teksten kan oppfattes i tekstfeltet ved hjelp av synsrest eller via en tilkoblet leselist. Tekst og bakgrunnsfarge kan justeres og tilpasses ditt behov. For å markere turtaking i samtalen brukes * (stjerne) mellom bruker og tolk.

Hva kan du bruke tjenesten til?

Du kan både få tolket telefonsamtaler og møter hvor hørende, døve, hørselshemmede eller personer med kombinert syns- og hørselshemming ønsker å snakke sammen. Du kan eks. bestille lege/tannlegetime, ringe en kollega, du kan ringe barna dine, barnebarn, frisøren, forsikringsselskap eller tv selskap - du kan ringe nesten hvor du vil, med unntak av teletorg-tjenester.

Du kan også bruke tjenesten i arbeid. Eks. til møter, en til en samtale med arbeidsgiver eller i samtale med en arbeidskollega. I noen tilfeller må man forhåndsbestille bildetolk. Dette gjelder samtaler der

 •  samtalen skal vare lengre enn en halvtime
 •  det skal tolkes til et annet språk enn norsk tale- og skriftspråk
 •  tolkingen skjer utenfor bildetolktjenestens åpningstid

Hvordan fungerer det?

Du ringer til bildetolktjenesten. Oppgi telefonnummer/SIP-adressen til den du ønsker å snakke med, samt kort informasjon om hva samtalen skal handle om.

 

Ipad-illustrasjon, to stk - en stor og en liten.

Tolken ringer til den du ønsker å snakke med

 

Snakkeboble-illustrasjon.

 

Når tolken får svar, kan du snakke med egen stemme. Tolken skriver eller tegntolker hva den hørende part sier. Teksten får du opp på din pc/nettbrett/mobil eller leselist.

 

Ipad-illustrasjon med tekst, to stk - en stor og en liten.

 

NAV tilbyr nå også enklere tilgang til bildetolketjenesten gjennom bruk av nettleser. Mer informasjon finner du på www.nav.no/bildetolk

Utstyr

For å bruke tjenesten må du enten ha et nettbrett, smarttelefon (Apple/Android), eller en pc (m/Windows). Tjenesten kobles opp via internett, så husk at du må være tilkoblet internett med god forbindelse.

Hva du selv må kjøpe/sørge for av utstyr:

 • Hvis du ønsker bildetolk til bruk i dagliglivet, må du selv ordne utstyr. Du kan søke om selve app/programvare hos din Hjelpemiddelsentral.
 • Hvis du er i arbeid, høyskole/universitetsutdanning eller er under 26 år, kan du søke om komplett utstyr – dvs. app/programvare, nettbrett eller pc og mikrofoner. Arbeidsplassen eller høyskolen/universitet må da ordne internettilgang. Til arbeid kan du også søke om tilleggstjenester som eks. «ring direkte». Denne tjenesten gjør det enklere å ringe til eller bli oppringt av hørende part. Ved å bruke denne tjenesten vil bildetolktjenesten automatisk bli koblet opp til samtalen og telefonnummeret til den som ringer vises i displayet hos mottaker av samtalen.

Slik søker du

Du må være registrert tolkebruker før du kan søke om app eller utstyr til bildetolk.

For søknad om tolk: www.nav.no/tolk

For søknad om bildetolk: www.nav.no/bildetolk

Din Hjelpemiddelsentral kan også være behjelpelig med utfylling av søknad.

For mer info: www.nav.no/bildetolk

Kort om Bildetolktjenesten

 • Vi tilbyr både tegnspråk- og skrivetolking via skjerm.
 • Tolken har taushetsplikt.
 • Tolken er ikke part i samtalen, så du kan snakke direkte til den andre parten.
 • En rolig bakgrunn for samtalen, med lite auditivt støy, gir best resultat. Du må opplyse hørende part om at du bruker tolk under samtalen, av hensyn til personvern.
 • Åpningstider: mandag til fredag, kl. 08.00-20.00. (Under Korona kl 08.00 – 22.00)
 • Forhåndsbestilling e-post: nav.bildetolktjenesten@nav.no
 • Telefon: 400 02 047
 • Sms: 982 81 831

Et bilde av teksten: Bildetolktjenesten - vi tolker din samtale. Nav-logo oppe til venstre.