I alt deltok cirka 500 deltakere fra 32 forskjellige land på konferansen, som hadde denne tematikken: «Touch of closeness – maintaining social connectedness.»

Gill Morbey, president for Deafblind International (DbI), var en av dem som introduserte konferanseuken, som ble arrangert av DbI i samarbeid med Center for Døvblindhed og Høretab (CDH). Morbey pekte på at døvblindefeltet har mange utfordringer i verden i dag, og sa blant annet dette om konferansetematikken: "Vi trenger alle sosial kontakt og kommunikasjon. For døvblinde er dette ekstra viktig, for å unngå sosial isolasjon, knytte nye kontakter og øke mulighetene for deltakelse i samfunnet. Det er viktig å forbedre praksis på feltet, dette gjør vi ved å dele kunnskap med hverandre."

Innholdsmessig var uken spekket med forelesninger, innlegg, debatter, nettverksmøter, forskersymposium, omvisninger og en hel rekke med workshopsesjoner. Vi brukte Facebook-siden vår aktivt til å rapportere fra det som skjedde, med minst to status-oppdateringer om dagen.  I tillegg la vi ut bilder og delte oppdateringer på Instagram og Twitter. Den mest populære posten handlet om workshopen: «What does language mean for me?» - en beretning om Kjetil som er medfødt døvblind og har CHARGE syndrom. 

To kvinner diskuterer med hverandre under en av pausene i konferansen. Flere andre personer står i bakgrunnen. En av mange pausesamtaler under konferansen. 

Oversiktsbilde over den største konferansesalen i Ålborg konferansesenter. Den største plenumssalen i Ålborg kongress- og kultursenter. 

Workshop med Line Hovland, rådgiver - syn på Eikholt nasjonalt ressurssenter.Workshop med Line Hovland, rådgiver - syn på Eikholt nasjonalt ressurssenter.

Bilde av Stefan Wiik, foreldrerepresentant fra Sverige. Til venstre for ham ser vi et heistegning, en telefon og et a4-ark hvor det står Stefans corner.Stefan Wiik, foreldrerepresentant fra Sverige. I år var han en del av konferansens programkomite og foreleste om hva som var viktig for foreldre med døvblinde barn. 

Mange konferansedeltakere på utsiden av Ålborg konferanse- og kultursenter. På en av de fine utsidene til Ålborg kongress- og kultursenter. 

Fire kvinnelige konferansedeltakere ved et rundt bord, i en av pausene mellom rekken med workshops.Konferansedeltakere under en pause i rekken med workshops i Ålborg.