Instruktører i haptisk kommunikasjon

En mann og kvinne stråler om kapp, de holder fram sine sertifiseringsbevis for instruktørkurs i haptisk kommunikasjon.
Foto: Privat.

Statpeds rådgivere Siw Knutstad og Gøran Forsberg er nyutdannede instruktører i haptiske kommunikasjon.

Etter å ha gjennomført sitt første sertifiseringskurs for haptisk kommunikasjon via Hapti-Co, kan de brukes i tjenesten for opplæring og veiledning i haptiske signaler. Foreløpig vil de holde kurs og opplæring for brukerstyrte personlige assistenter, voksenopplæringen og generelt i Statped-systemet. I tillegg vil de gjennomføre opplæring i boliger, skoler og barnehager ment for medfødt døvblinde.

Om haptisk kommunikasjon

Haptiske signaler brukes for å gi synsbeskrivelser gjennom det taktile, altså berøringssansen. Disse signalene utføres i hovedsak på overarm og rygg. Men også håndbak, kne og fotvrist kan benyttes.

- Haptiske signaler gjør brukeren i stand til å fungere mer på lik linje med de seende/hørende. De får oversikt over hvordan det ser ut i omgivelsene de befinner seg i, de får informasjon om hvem som er til stede, hvem kommer og går, hvem rekker opp hånden, og hvilke følelser/emosjonelle uttrykk andre personer viser (gråt, sinne og glede), forklarer Knutstad.

Haptiske signaler kan også brukes i ledsaging og gir brukerne mulighet til å velge om de ønsker tradisjonell ledsaging, eller om de ønsker å være den som går først, og dermed kunne være hovedperson når de kommer inn i et rom eller på en scene og liknende.

- Verdighet er et nøkkelord når det gjelder haptiske signaler. Ved bruk av haptiske signaler reduseres misforståelse, det er diskret, du får raskt god oversikt og dermed rask respons fra omgivelsene, understreke Knutstad.

- Mange signaler er etablerte og er en del av det grunnlaget Hapti-Co underviser etter, men noe er det bare fantasien som setter grenser for. Det er viktig å si at haptisk kommunikasjon er et samarbeid mellom bruker og den som utfører signalene.

Spisskompetanse

- Kurset vi mottok fra Hapti-Co hadde først og fremst fokus på læring og undervisning. Vi fikk vite hvordan vi på best mulig måte kan undervise andre innen feltet vårt. Både Gøran og jeg er utdannet tegnspråktolker, og har i den forbindelse allerede benyttet en del haptisk kommunikasjon. I starten ble det teoretiske grunnlaget belyst, deretter satte vi fokus på det som kan være nytteverdi og hensiktsmessig for oss som jobber i Statped og NKDB, forteller Knutstad.

- Vi er begge svært fornøyd med kurset, og ser frem til å spe denne nyttige kompetansen med andre samarbeidspartnere og i nettverket for øvrig.