Tittel på kurset var Use of video-analysis as a tool for the assessment of cognition in individuals with congenital deafblindness (CDB) og var åpent for alle.  Dr. Saskia Damen og Dr. Flemming Ask-Larsen, begge medlemmer av Nordic network on assessment of cognition in relation to deafblindness (NVC), sto for forelesningene.  Statped og NKDB er representert i NVC med flere fagpersoner, og nettverksarbeidet fokuserer på utvikling av kunnskap om, og prosedyrer for vurdering av kognisjon hos mennesker med medfødt døvblindhet.  

Stor deltakelse

Kurset omhandlet definisjoner på kognisjon og medfødt døvblindhet- spesifikk kognisjon, planlegging av video-baserte kognisjonsutredninger, og videoanalyse med et fokus på hypotese-testing med hensyn til kognisjon.  Kurset var antakelig den største i NVCs historie innenfor døvblindefeltet med 92 deltakere. Hele kurset ble streamet fra Hovseter, Oslo av et team fra Statped IKT avdeling (SIKT) til i alt åtte land.  Cirka 67 deltakere deltok via link til videostreamingen.  Både det faglige innholdet og den tekniske gjennomføringen ble positivt vurdert av deltakerne. 

Samarbeidsprosjekt

Kurset var ett samarbeidsprosjekt med Nordens velferdssenter (NVC), Nordic network on assessment of cognition in relation to deafblindness, Statped sørøst kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet og Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Saskia Damen.JPGForeleser Dr. Saskia Damen.