Kompetansespredningsplan

Hånd som utforsker taktil sommerfugl
illustrasjonsfoto Trine Seljeseth

Gjeldende kompetansespredningsplanen for NKDB for tidsrommet 2021-2023.

Planen ble vedtatt i NKDBs ledergruppe i juni 2021 og du finner planen her.