Du er her: Forsiden/Aktuelt

Kompetansetjenester for døvblinde inngår ikke i ny organisering av nasjonale kompetansetjenester

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet å organisere kompetansesentrene for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger i en ny nasjonal kompetansetjeneste. Tjenestene til døvblinde inngår imidlertid ikke i den nye organiseringen.

Med hjemmel i Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten § 4-5, har Helse- og omsorgsdepartementet godkjent følgende ny nasjonal kompetansetjeneste: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger. Helse Sør-Øst RHF skal være ansvarlig for tjenesten. Dagens kompetansesentre, med unntak av tjenestene til døvblinde, skal videreføres i den nye ordningen. Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til fremtidig organisering av tjenestene til døvblinde.