Dette webinaret ble, som de to foregående, arrangert under fellestittelen: «Research methods in deafblind research – a mulitdisiplinary approach». De tre forelesere som sto for programmet denne juni-torsdagen var: Mattias Ehn, Anstein Gregersen og Rosemarie van den Bremer. Til sammen bidro de til en solid avslutning for fagwebinarserien vår, som fra start til slutt har blitt ledet av Rolf Lund, koordinator for NKDBs forskernettverk og spesialrådgiver på Eikholt ressurssenter for døvblinde.

Mann på PC-skjerm, han holder en forelesning på et fagwebinar.

Flere metodiske muligheter

Lund sier seg fornøyd med sommerens webinaravslutning, spesielt syntes han det var bra med mer oppmerksomhet på kvantitativ forskning.  

- Nå fikk vi belyst at det også kan gjøres bruk av kvantitative metoder hos oss i døvblindefeltet. Jeg syns det er flott å få frem at ikke alt trenger å være kvalitativ forskning i vårt fagfelt, vi trenger mer bruk av tall og datamateriale hos oss. Se bare på Mattias Ehn som fortalte om bruk av populasjonsdata satt i sammenheng med data på vår målgruppe. Han kunne vise eksempler fra sin avhandling om hvordan jobb kan ha positive resultater for egen helse hos personer med syns- og hørselsnedsettelse, forteller Lund og legger til:

- Det gjøres mange kvalitative undersøkelser hos oss og det er bra, men samtidig får vi veldig mange spørsmål som handler om tall, blant annet i forhold til diagnoser. Jeg syns det er verdt å merke seg.

Filosofi og brukermedvirkning

- Anstein Gregersen gav oss den filosofiske tilnærmingen til og påvirkningen på forskning. Jeg tror filosofien kan være med å hjelpe oss til å stille enda bedre og mer kritiske spørsmål til det vil ønsker å undersøke nærmere. Rosemarie van den Bremer foreleste om brukerne som medforskere og dette på tre ulike nivå: Første som støtte til forskerne, deretter med samme status som forskerne. Mens på det tredje og øverste nivået er hele forskningsprosessen brukerstyrt. Å huske på brukermedvirkning i forskning, er nyttig og interessant.   

- Vil det bli flere fagwebinarer fremover?  

- Det hadde vært kult da, for vi begynner å bli varme i trøya nå. Jeg liker veldig godt det formatet vi har utviklet. Forelesningene våre har heldigvis. ikke vært for lange. Jeg syns det er fort gjort at denne type digitale arrangement kan bli veldig lange og tunge. Vi valgte å ha pauser og vi satte av tid til spørsmål og kommentarer. Det var nok et lurt trekk.  

Powepoint og YouTube

Alle powerpointene fra dette fagwebinaeret er tilgjengelig for interesserte via aktueltsaken vår: Snart 3. juni.  

Og hvis du ikke fikk med deg forelesningene direkte den tredje juni, kan du se dem her med engelsk teksting via vår YouTube-kanal.

 

Fagwebinar med Mattias Ehn

Fagwebinar med Anstein Gregersen

Fagwebinar med Rosemarie van den Bremer