Flemming Ask Larsen (med bind for øynene) kjenner på at steinhugger Andres Thorlin hugger i stein.
Flemming Ask Larsen (med bind for øynene) kjenner på at steinhugger Andres Thorlin hugger i stein.

Fokus på opplevelser og kommunikasjon

Siden 2008 har Kari Schjøll Brede (Norge), Flemming Ask Larsen og Steen Raahauge (Danmark) jobbet med prosjektet "Kunst er noe vi gjør". Deres oppgave har vært å analysere, videreutvikle og beskrive erfaringer fra tre ukeskurs på Gotland, i Sømådalen og i Slettestrand. Prosjektgruppen ønsket ikke å ha fokus på de kunstneriske produktene, men på opplevelsene og kommunikasjonen mellom den døvblinde, kunstneren og personalet før, under og etter den skapende /kunstneriske prosessen.

Kari Schjøll Brede dokumenterer med kamera.
Kari Schjøll Brede dokumenterer med kamera. (Foto: Steen Raahauge)

Unik samværsform

Etter endt prosjekt er de ikke i tvil om at personer med døvblindhet må få muligheten til å utfolde seg kunstnerisk.

– Personer med medfødt døvblindhet bør jobbe med estetiske aktiviteter sammen med andre mennesker fordi samværsformen som følger med disse aktivitetene kan være vanskelig å få tak i gjennom andre kontekster. Kreativt og kunstnerisk samspill gjør det blant annet lettere for partneren å legge til rette for en inkluderende og verdsettende måte å være sammen på, sier Kari Schjøll Brede.

Prosjektet ble presentert på Nordens velferdscenter i Danmark 15. november 2010. Rapporten er tilgjengelig på NVC sin hjemmeside.