Samarbeidsprosjektet, som fant sted i Narvik, besto blant annet av forelesninger fra Hapti-co om hvordan man kan motta informasjon med haptisk tegnsråk. 30 deltakere bestående av brukere, ledsagere, tolker og ansatte i kommunene fikk øve sammen i to dager på signaler som kan brukes både i hverdagen og i arbeidslivet.