- Jeg søkte på denne jobben av flere grunner. Først og fremst ble nysgjerrigheten min trigget av utlysningsteksten. Samtidig har jeg nok hatt lyst til å vende tilbake til lederrollen etter mange års fravær fra denne type stilling. Rådgivningsavdelingen på kompetansesenteret fremsto for meg som en spennende arbeidsplass hvor det ytes rådgivningstjenester både innen døvblinde- og opplæringsfeltet. I tillegg er det en avdeling med høy kompetanse og en arbeidshverdag hvor praksis utspiller seg i hele vårt vidstrakte land, forteller Sørensen.

- Hvilke tanker har du om døvblindes situasjon og utfordringer i dag?

- Jeg har i flere år vært opptatt av velferdsstaten Norge og hvordan fremveksten av denne har gitt oss mulighet til å i stadig større grad skape et samfunn hvor alle blir inkludert. Ønsket om likhet eller like muligheter står sterkt. Enten jeg har arbeidet med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, omsorgssvikt av barn og unge, eller undervisning av studenter, eldreomsorg og psykiatri, så er det én ting som er felles: Den kollektive innsatsen fra brukerorganisasjoner, brukere og profesjonelle for å sikre at alle har muligheten til å leve et godt liv, med sine forutsetninger, drømmer og ønsker.

- Noe som ikke er bare lett?

- Utfordringer er en selvsagt del av alles liv, og vår oppgave som en tjenesteytende virksomhet er å bidra inn på både individ- og systemnivå for å skape løsninger til det beste for de som mottar våre tjenester.

- Hvordan vil du karakterisere deg selv som leder?

- Jeg ønsker å være en tydelig og inkluderende leder. En som er opptatt av fellesskapet og det kollektive ansvaret enhver arbeidsplass har for å nå sine mål. I den sammenheng er jeg interessert i tillit som sosial kapital og at vi sammen skaper mening i det vi driver med. Jeg er nok opptatt av sammenhenger og forståelse av disse. Jeg tror forståelse stimulerer både meg og andre til å yte best mulig tjenester, og samtidig videreutvikle disse i takt med de behovene som til enhver tid melder seg.

- Hva gleder du deg mest til å jobbe med fremover? 

- Jeg ser fram til mye og det er vanskelig å peke på én ting. Jeg tror det blir mest riktig å si at jeg gleder meg til å jobbe sammen med gjengen i rådgivningsavdelingen og på Signo-skole og kompetansesenter for å nå våre kortsiktige- og langsiktige mål.

- Hvordan lader du «batteriene» dine?

- På ulike måter. Jeg trives godt på tur, både til fjells og vanns, med familie og venner. I mange år har jeg vært trener for barn- og ungdom i friidrett og langrenn, noe som også lader batteriene på en god måte. Akkurat nå er jeg fysisk trener for en gjeng sultne basketballspillere, det er moro og gir hverdagen en ekstra dimensjon.

Fakta om Erik Sørensen

  • 45 år
  • Gift
  • Bor i Tønsberg
  • Fra Bergen
  • Har studert idrett og er utdannet barnevernspedagog og cand.polit sosialantropolog
  • Tidligere jobbet som leder i en kommune, prosjektleder, seniorrådgiver og høgskolelektor