LES MIN HISTORIE

Hender på et punktskrifttastatur som er koblet til en datamaskin.

Historiene i denne serien har et spenn fra de små og unike hendelsene i hverdagen, til de store og dramatiske livsfortellingene. Tanken er at alle har historier som andre kan kjenne seg igjen i, ta lærdom av eller bruke til å utvide sine perspektiver.