Du er her: Forsiden/Aktuelt

Lovende samarbeid

Illustrasjonsbilde. Eldre kvinne viser barn tegnspråk.
Illustrasjonsfoto: Lars Åke Andersen.

Bruk av profesjonelle tolker kan være gunstig for personer med medfødt døvblindhet, ifølge artikkel om pilotprosjekt i Danmark.

Det var i 2012 at Socialstyrelsen sammen med Center for Døvblindhet, Høretab (CDH) og CFDs Tolkeadministrasjon gikk i gang med pilotprosjektet «Kan mennesker med medfødt døvblindhet bruke professionelle tegnsprogtolke?». Bakgrunnen for prosjektet var spørsmålet om hvorfor så få personer med døvblindhet utvikler og bruker et taktilt språk.De lurte på om et samarbeid med profesjonelle tegnspråktolker kunne være en løsning?

Positiv konklusjon  

Artikkelen konkluderer med at et slikt samarbeidsprosjekt kan være fruktbart. Dette gjelder også for interaksjonen mellom tolkerne og miljøene rundt personer med medfødt døvblindhet. Marianne Disch, prosjektleder og faglig konsulent ved Socialstyrelsen, karakteriserer det toårige prosjektet som en lærerik prosess. De har blant annet tilegnet seg nyttige erfaringer om hva som er viktig når nye profesjoner skal involveres i arbeidet med medfødt døvblindhet. 

Inspirasjon for fagfeltet  

Pilotprosjektet, som ble avsluttet i juni 2014, ble lagt opp med tre parallelle forløp. Tre tegnspråktolker samarbeidet med hver sin person med medfødt døvblindhet. Tolkeseansene ble gjennomført med utgangspunkt i den enkeltes interesseområder og allerede planlagte aktiviteter. I artikkelen blir dette nærmere beskrevet og drøftet, samt hvordan tolkerne kan være med å bidra til språkutviklingen for personer med medfødt døvblindhet. Disch håper at pilotprosjektet kan være et inspirerende bidrag til fagfeltet, selv om det understrekes at det kreves større undersøkelser for å si noe mer sikkert om nytteeffekten ved bruk av profesjonelle tolker.

Les artikkelen her: Kan mennesker med medfødt døvblindhet bruge professionelle tegnsprogtolke?