Bygning under oppføring i det sørøst-afrikanske landet Malawi. Man i oransje t-skjorte går foran bygningen.

Stiftelsen Signo har samarbeidet med Chisombezi Deafblind Center i Malawi siden 2007 for å bedre situasjonen for mennesker med døvblindhet. Gjennom samarbeidet har personer med syns- og hørselsnedsettelser fått tilgang til kommunikasjon, mobilitet, utdanning og inntekt. Familier har fått opplæring og støtte og lærere har gjennomgått kurs og utdanning om døvblindhet. Prosjektet er finansiert av Signo og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). 

I 2023 skal Chisombezi og Signo bygge et senter hvor folk med døvblindhet og andre funksjonsnedsettelser skal få praktisk yrkesopplæring. For å komme i gang med byggingen og innrede husene er de avhengig av gaver ettersom de ikke får Norad-midler til slike tiltak. Tegningene er klare, og de har nok penger til å starte arbeidet. Med støtte fra blant annet Min historie-boka kan de om ikke alt for lenge bli ferdige med det nye senteret. 

Les mer om Signos internasjonale arbeid på signo.no

Bruk Vipps

Prisen for en Min historie-bok er satt til 100 kroner, og hele beløpet går til Signos samarbeid med Chisombezi Deafblind Center i Malawi.

Ønsker du boken og støtte internasjonalt engasjement? Send oss mail på dovblindhet@unn.no med ønsket antall bøker. Betaling gjøres enkelt med å vipse pengene. 

  • Vipps – «Min historie»: 22833 (kr. 100 per bok) 

Takk for ditt bidrag, og god lesning! 

Min historie-boka, forside og bakside
 Foto: Roy-Morten Østerbøl