Artikkelen «Interventions for adults with deafblindness - an integrative review» er basert på prosjektets tredje delrapport, og presenterer en systematisk kunnskapsoversikt over evaluerte tiltak for voksne med døvblindhet. Dette melder svenske Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) på sin egne nettside i nyhetssaken: Nkcdb:s forskningsöversikt publicerad som vetenskaplig artikel. 

Viser kunnskapshull

Driftsdirektør for Nkcdb, Lena Göransson, forteller dette om publiseringen i BMC Health Services Research: 

- Gjennom artikkelen kan vi slå fast at eksisterende forskning på grep innen habilitering og rehabilitering ikke gir noe større vitenskapelig støtte i praktisk arbeid med voksne som har døvblindhet. Det må vi gjøre noe med! Det er en veldig viktig artikkel, hvor resultatene fremfor alt viser hvilke kunnskapshull som finnes, og hvilke områder som forskningsmessig må prioriteres i fremtiden. 

Her finner du den vitenskapelige artikkelen «Interventions for adults with deafblindness - an integrative review». 

På Nkcdbs egen forskningsoversikt finner du dessuten over 4500 artikler om døvblindhet. 

Fakta om BMC Health Services Research

  • Et helsetidsskrift med åpen tilgang, som dekker forskning om emnet helsetjenester 
  • Tidsskriftet ble etablert i 2001 og er utgitt av BioMed Central
  • BMC Health Services Research på nett