Dersom en gravid kvinne blir smittet av rubellaviruset, kan fosteret også bli smittet. I hvor stor grad fosteret blir skadet, har sammenheng med fosterets alder da infeksjonen fant sted. Risikoen for fosterskade angis til cirka 90 prosent dersom den gravide blir smittet i de første 8-10 ukene av svangerskapet. Risikoen synker til cirka 35 prosent i tredje svangerskapsmåned og til cirka 10 prosent i fjerde svangerskapsmåned. Etter 20 uker er fosterskade svært sjelden. Etter fjerde måned vil fosteret normalt være motstandsdyktig overfor smitten, og den vil i liten grad føre til skadevirkninger. Det er store individuelle forskjeller på skadevirkninger blant personer som har medfødt rubella syndrom.

Det er viktig å være oppmerksom på at syndromet har to forskjellige faser som gjør seg gjeldende. Tidlige manifestasjoner/symptomer kan påvises fra fødsel og sene manifestasjoner/symptomer kan først vise seg i ungdoms- og voksenalder.

Tidlige manifestasjoner/symptomer:

 • Hørselshemning (nevralt hørselstap som kan variere fra moderat til total døvhet)
 • Medfødt hjertefeil
 • Synshemning (katarakt, mikrothalmi)
 • Ulike nevrologiske problemer (mikrocefali, prematuritet, cerebral parese, hypotoni, koordinasjonsvansker, mental retardasjon)

Sene manifestasjoner/symptomer (skaden kan spesielt forekomme i hormonsystemet og i hjernen, men alle organer kan ta skade) :

 • Synsproblemer (glaukom, netthinneavløsning)
 • Endring i hørselsfunksjon
 • Diabetes (diabetes mellitus)
 • Skjoldbruskkjertel problem (hypothyroidisme)
 • Epilepsi
 • Vaskulær lidelse (hypertensjon)

Mulige årsaker til sene manifestasjoner/symptomer kan forklares med at virus har påført hjernen skade i fosterstadiet, men skaden får ikke fysiologisk/psykologisk betydning før i voksen alder. En annen årsak kan være at hjernebarkens fremre område utvikles langsomt, noe som kan medføre at den hjerneorganiske dysfunksjon først blir tydeligere etter mange år. Det kan også være at organer lider under en varig infeksjon, eller at den gamle infeksjonen forårsaker en autoimmun respons (kroppen oppfatter komponenter i egen organisme som fremmede og starter en immunreaksjon mot egne celler og vev).

Sene manifestasjoner/symptomer kan føre til endringer i atferd:

 • Dårlig impulskontroll
 • Problemer med å initiere og styre atferd
 • Svikt i selvregulering
 • Stadige forlengelser eller fortsettelser av aktiviteter/handlinger
 • Gjentagelser av samme respons til ulike oppgaver eller situasjoner
 • Fastlåste handlingsmønster kan beskrives som stereotypisk atferd

Vaksinering

Det er ingen spesifikk behandling mot rubellavirus, derfor er vaksine det viktigste tiltaket i forebygging mot medfødt rubella syndrom. Vaksinen inngår i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, og gis til barn i to doser ved 15 måneder og 12-13 års alder.