Det er Tonje Wright og Siw Knutstad som igjen har undervist for studenter på bachelorstudiet i tegnspråk og tolkning ved OsloMet. De jobber henholdsvis for avdelingene Tegnspråk og Kombinerte sansetap og døvblindhet i Statped. Wright bruker dessuten tolk/ledsager i sitt daglige arbeid. 

Utgangspunktet for undervisningen deres har vært å formidle basiskunnskap om døvblindhet, fortelle om NKDBs tilbud og tjenester, samt gi eksempler på tilrettelegging av tolking og ledsaging. Ønsket er naturligvis rekruttering av tolker for personer med døvblindhet.  

Kvinne underviser ved overhead.

Behov for praksis

Ifølge Wright og Knutstad har studentene behov for praksisrelatert kunnskap. De har også stort utbytte av å treffe mennesker som selv benytter tolk/ledsager. På den måten kan studentene få et innblikk i hvordan det er å leve med kombinert syns- og hørselshemming og hvordan dette påvirker energinivået, kommunikasjon, tilgangen til informasjon og mulighetene for orientering og fri bevegelse. 

Bildetekst: Seniorrådgiver Siw Knutstad prater for studentene som tar bachelorstudiet i tegnspråk og tolkning ved OsloMet. Foto: Privat 

Benyttet rollespill

Mange studenter syns det litt skummelt å skulle tolke for personer med døvblindhet, fordi dette oppleves som så annerledes enn å tolke for døve. Wright og Knutstad hadde derfor lagt opp til både undervisning og rollespill, hvor studentene fikk prøve svaksyntbriller og hørselsvern, kjenne på kroppen og reflektere over hvordan det er å ha reduserte fjernsanser. Etter en dag med disse aktivitetene, ga flere av studentene uttrykk for at de var mer komfortable i rollen som tolker for personer med døvblindhet. 

Om studiet på OsloMet

Bachelorgraden i tegnspråk og tolking er et treårig utdanningsprogram som gir kvalifikasjon til stilling som tolk for døve, døvblinde og døvblitte. I studiebeskrivelsen på OsloMet står det at «tolking/ledsaging og beskrivelser for personer med døvblindhet er et emne som inngår i tredje studieår på utdanningen.

Undervisningen i emnet gis gjennom praktiske øvelser, veiledning og dialogiske teoriforelesninger om og i ulike kommunikasjonsmetoder som benyttes av døvblinde. I løpet av studiet skal studentene få: 

Tolkeutdanningen ved OsloMet har blant annet som målsetting  å gi kompetanse og ferdigheter i tolking, ledsaging og beskrivelse for mennesker med kombinert syns- og hørselshemming eller døvblindhet. Tolking/ledsaging/beskrivelse for døvblinde. 

  • kunnskaper om ulike former for kombinert syns- og hørselshemming
  • kunnskaper om de kommunikasjonsformer døvblinde benytter
  • kunnskaper om prinsipper for god ledsaging og miljøbeskrivelse

Studentene skal lære å:

  • tolke til taktilt tegnspråk kombinert med tohånds- og enhåndsalfabet
  • tolke til tegnspråk og TSS i et begrenset synsfelt
  • tolke til tydelig tale
  • benytte haptiske signaler
  • benytte konvensjonelle ledsagingsteknikker på en trygg og effektiv måte
  • utføre en hensiktsmessig miljøbeskrivelse»