Du er her: Forsiden/Aktuelt

Møte i Nordic CHARGE Network

Ni representanter fra Nordic charge network samlet i Vk-rommet til Regionsenteret for døvblinde i Tromsø.
Fra venstre: Kirsten Costain (Statped sørøst), Monika Estenberger (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Sverige), Anni Lise Ellefsen (Signo Signo skole- og kompetansesenter), Magnus Tollefsrud (Eikholt), Lynn Skei (Signo skole- og kompetansesenter), Sonja Friberg (Spesialpedagogiska skolmyndigheten, Sverige), Jette Nørgaard (Center for døvblindhed og høretab, Danmark), Annette Sølgaard (Center for døvblindhed og høretab, Danmark) og Mona Andreassen Hellebust (Regionsenteret for døvblinde i Tromsø). Foto Roy-Morten Østerbøl

Hovedtema for møtet var psykososiale aspekter i CHARGE-syndrom. 

Regionsenteret for døvblinde i Tromsø var vertskap for Nordic CHARGE network, den 3. og 4. mai. Tema for disse to dagene var psykososiale aspekter i CHARGE-syndrom.

Nettverket planlegger en fagdag ut på høsten i 2018, hvor det blant annet skal legges fram resultater fra et pågående arbeid med intervjuer av ungdom og voksne med CHARGE-syndrom.

Et langtidsmål for nettverket er videreutvikling av psykoedukative tilnærminger for å hjelpe unge mennesker med CHARGE. I dette arbeidet er selvforståelse, sosial kompetanse og håndtering av følelser viktig og sentralt.