Du er her: Forsiden/Aktuelt

Naturskulptur - en opplevelse for sansene

Kunstverk i smijern og stein
Kunstverk i smijern og stein

Når Naturskulptur ble arrangert på Johnsgård Turistsenter i Engerdal kommune i Femundsmarka, hadde de 15 deltakerne en ting til felles: medfødt døvblindhet. I en uke fikk de utfolde seg i naturen og lage skulpturer i stein og tre med veiledning fra kunstnere.

Skulptur i stein foran tømmerkoia
Kunstverk i smijern og stein

Variert innhold

Tekst og foto: Bodil Nilsen

Både nordmenn, dansker og svensker deltok på kurset som varte fra 28. august til 4. september 2008. Naturskulptur ble arrangert av Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde og ble finansiert av Koordineringsenheten i Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde.

Deltakerne jobber intenst på sine arbeidsstasjoner. Ved hjelp av meisler og bor gir de materialer som stein og tre sitt helt spesielle uttrykk. Med assistanse holder de boret og kjenner på vibrasjonene. Så blåser de vekk støvet og kjenner hvordan materialet forandrer seg underveis. Naturskulptur har også sin egen smed, som sammen med deltakerne varmer jernet i smia og former det med taktfaste hammerslag. Men det er ikke bare hardt arbeid på Naturskulptur. Deltakerne har også holdt fest, spist god mat, padlet kano, kokt kaffe på bålet og vært i badestampen.

Kaffepause under trolltreet
Kaffepause under trolltreet

Kunst i parken

Ved siden av arbeidsstasjonene ligger en spesiell park. Her er skulpturer og andre kunstverk fra tidligere kurs. Parken er spesielt utformet for å utfordre sansene, og arbeidet med den begynte for ti år siden. Mange ulike formasjoner, lukter og et variert terreng setter sitt preg på parken. En av attraksjonene er trolltreet. Hvert år tar de en grein fra treet, kapper den opp i biter, borrer hull i bitene, trer de på et tau og henger de tilbake på treet som lange lianer. I år jobbes det også med inngangspartiet til parken. Deltakerne kommer bort en etter en, og legger ned de ferdige kunstverkene sine, som sammen danner en spennende inngang til parken.

Boring i stein
Boring i stein

Helga Emma Olsen er tolk og følger to av deltakerne denne uka. Kommunikasjonen mellom dem foregår med hendene. De lager taktile tegn til hverandre. Tegnene avleses ved at den ene lar sine hende ligge oppå den andres. Den som ”lytter” gjentar tegnene for å vise at de har forstått hverandre. En stein utforskes, og de finner ut at den har et hull, og inne i det hullet møtes hendene. Deltakeren viser glede over oppdagelsen, og når de etterpå gjenskaper historien ved hjelp av taktile tegn, blir han glad igjen.

Ved hjelp av hammer og meisel får steinen et nyttuttrykk
Ved hjelp av hammer og meisel får steinen et nytt uttrykk

Opplevelser som blir til tegn

– Dette er glede. Da kommer de barnslige uttrykkene til syne, og det er denne type opplevelser vi jakter på. Når vi utforsker noe, kan vi lage nye tegn, og gjennom gjentakelse lærer de å bruke tegnene videre. Et tegn forankres til den episoden hvor det oppstod, men kan videreutvikles og brukes i andre sammenhenger. Det handler om å treffe dem følelsesmessig. Utfordringen er å koble tankene våre og skape en felles forståelse. For å jobbe med denne brukergruppen er det en forutsetning at du kan jobbe tett innpå mennesker og kan være fysisk nær, sier Helga Emma Olsen.

Kursvert Gyri Lie jobber i smia
Kursvert Gyri Lie jobber i smia

Opplevelsene står i kø

Gyri Lie jobber vanligvis som aktivitør i et bofellesskap i Bergen kommune, men denne uka er hun kursvert på Naturskulptur. – Her får personer med medfødt døvblindhet muligheten til å møte andre i samme situasjon, gjøre ting sammen med dem og oppleve fellesskap. Det er også godt for personalgruppene å møtes og utveksle erfaringer. De fleste deltakerne har vært på Johnsgård før, og for mange av dem er uka på Johnsgård årets høydepunkt. For denne målgruppen er det ikke noe poeng i å oppleve et nytt reisemål hver ferie. De setter pris på gjentakelse og når de skal til Johnsgård så vet de at de har noe å glede seg til. Det er godt å være her. Opplevelsene står i kø i en trygg atmosfære, sier Gyri Lie

Grete Steigen
Grete Steigen

Fornøyd vertskap

Grete Steigen og Jan Ole Johnsgaard er noen av ildsjelene bak Naturskulptur. De eier Johnsgård Turistsenter og er bosatt der. Grete og Jan Ole har en sønn med medfødt døvblindhet, som bor i eget tilrettelagt hus på gården. Naturskulptur har blitt til gjennom et samarbeid mellom foreldreparet og Foreldreforeningen for døvblinde. – Naturskulptur betyr mye for oss. Det er givende å jobbe med denne gruppa og det er spesielt artig å se at deltakerne kjenner seg igjen og er glad for å komme tilbake år etter år. Her får de være i kjente rammer, og samtidig kan vi bringe inn nye aktiviteter. Det er en resept som viser seg å fungere for denne gruppa. Jeg håper Naturskulptur kan fortsette som et nordisk samarbeid. Vi er få og det er en berikelse for deltakere og ledere å være sammen om dette på tvers av landegrensene, sier Grete Steigen Naturskulptur arrangeres igjen 28. august - 3. september 2009 på Johnsgård Turistsenter.