Nettkurs

tegning dame som sitter i saccosekk med laptop på fanget

Vi ønsker at flest mulig skal få mer kunnskap og kompetanse om døvblindhet, derfor utvikler vi egne og deler andres nettkurs. Hovedmålgruppen er personer som jobber med døvblinde, men kursene passer for alle interesserte.  

Medfødt døvblindhet

Vårt nettkurs Medfødt døvblindhet skal bidra til mer kunnskap og kompetanse om personer med medfødt døvblindhet. Kurset er åpent for alle interesserte. 

Forsiden av nettkurset medfødt døvblindhet, et skjermfoto.

Samhandling med personer med døvblindhet

Her ligger NAVs nettkurs Samhandling med personer med døvblindhet. Kurset gir et innblikk i hvordan det er å leve med døvblindhet.

Grunnkurs syn

Dette er lenken til NAVs e-læringskurs om syn: Grunnkurs syn. Målgruppen er primært synskontakter, men kurset kan også være relevant for andre som er interessert i tema syn, for eksempel andre ansatte i kommunen som kommunale serviceteknikere og lærere, samt synshemmede og deres pårørende.

Grunnkurs hørsel

Dette er lenken til NAVs e-læringskurs om hørsel: Grunnkurs hørsel. Målgruppen for kurset er primært hørselskontakter. Kurset kan også være relevant for andre som er interessert i tema hørsel, for eksempel andre ansatte i kommunen som kommunale serviceteknikere og lærere, samt hørselshemmede og deres pårørende.