Bang Hansen forteller til NBHPs Facebookside at engasjementet hennes for sansetap er sterkt: 

- Jeg har alltid vært interessert i å løfte fram grupper som kanskje ikke er helt med i majoritetssamfunnet. Det er et stort potensial for folkeopplysning om sansetap. Det angår oss alle!

Hun vil lede en av tre enheter ved NBHP. De har også en behandlingsenhet for barn og ungdom og en kompetanseenhet som driver med forskning og kunnskapsformidling om hørsel og psykisk helse.