Forskriftens kapittel 4 handler om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten og oppgaver for nasjonale kompetansetjenester.

Les den nye forskriften på Lovdata.no