Du er her: Forsiden/Aktuelt

Ny forskrift for nasjonale kompetansetjenester

Ny forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten trådte i kraft 1. januar 2011.

Forskriftens kapittel 4 handler om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten og oppgaver for nasjonale kompetansetjenester.

Les den nye forskriften på Lovdata.no