Du er her: Forsiden/Aktuelt

Ny generalsekretær i Signo

Foto: Signo.
Foto: Signo.

Hege Farnes Hildrum er Signos nye generalekretær. Hun har vært fylkesdirektør for NAV i Oslo og begynner i nyjobben 1. september.

– Signo er en spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Signo tilbyr tjenester til mennesker som er helt avhengig av dem. For tjenestemottakerne handler mulighetene til å gå på en tilrettelagt, god skole, å få innpass i arbeidslivet og å motta tilrettelagte helse- og omsorgstjenester om muligheter for økt deltakelse i samfunnet og et selvstendig liv. Jeg har utrolig stor respekt for tilbudene fra Signo og er veldig glad for at jeg nå får muligheten til å lede denne organisasjonen, sier Hege Farnes Hildrum.

Den nye topplederen i Signo er utdannet jurist, bor i Oslo med mann og to barn, og er 44 år gammel.

– Hege Farnes Hildrum er en svært rutinert, respektert og erfaren leder som har stått i krevende prosesser i NAV og gjennomført dem på en flott måte. Vi kommer til å nyte godt av hennes kompetanse i Signo, sier Anne Rygh Pedersen som er leder for hovedstyret i Signo.
Hun kan fortelle at styret var samstemmig da de ansatte den nye generalsekretæren.

Les mer på Signo.no.