Portrettbilde av kvinne på kontor, hun holder sin venstre hånd opp mot haken.

Engan kommer til stillingen med et ønske om å se hver enkelt person, og vedkommende sine muligheter fremfor begrensninger. Hun mener at døvblindefeltet krever bredspektret og flerfaglig kompetanse, ikke minst ansatte som brenner for mennesker. 

- Jeg tenker at alle fortjener et meningsfylt liv, og uten interaksjon med andre er dette umulig, så vårt bidrag er uvurderlig. Vi har samtidig tilgang til Statped sitt enorme fagmiljø, som gir flotte muligheter til å utvikle fagfeltet og tilpasse våre tjenester til brukerne, forteller Engan engasjert. Hun kommer fra jobben som assisterende rektor og ressursteamleder ved Davanger barneskole på Askøy. 

Samle kunnskap

Generasjonsskifte i tjenesten er noe som opptar den nye avdelingslederen. Hun tenker at det blir viktig å samle og forene kunnskap på tvers av generasjonene. Andre tiltak kan være å etablere flere tverrfaglige samarbeidsarenaer for å sikre faglig utvikling og best mulig tilbud til brukerne,  

-  Noe du gruer deg til? 

-  Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er positivt innstilt og tror at alt skjer av en grunn og fører oss videre.

-  Noe du gleder deg spesielt til? 

- Ja, jeg ser fram til å bli bedre kjent med tjenestens rådgivere på tvers av regionsentre og våre brukere. Jeg har også veldig lyst til å bli med på flere oppdrag med rådgiverne våre.

-  Hva gir deg ekstra energi og overskudd? 

- Når jeg ser faglig- og personlig utvikling. Og hvis du tenker på utenfor jobben, er det tid med familien, trening, gode bøker og sjokolade. 

Tre mastergrader

Engan er utdannet grunnskolelærer og har tre mastergrader i henholdsvis sosialt arbeid, spesialpedagogikk og utdanningsledelse. Hun har også videreutdanning i synspedagogikk. Engan har vært leder i skole og barnehage, hun har vært faglærer, spesialpedagog og rådgiver i Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Bergen. 

I sin nye jobb får hun ansvaret for avdelingen med 13 ansatte, dets tilbud og tjenester, og hun vil inngå i NKDBs ledergruppe.

Vi ønsker Engan hjertelig velkommen som leder i Statped, avdelingene for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, lokasjon Bergen!   

Kvinne i solskinn utenfor rødt og hvitt hus.