Du er her: Forsiden/Aktuelt

Ny organisering av Statped

Kontorlandskap, rødvegg med hvit tavle i bakgrunnen.
Illustrasjonsfoto: Roy-M. Østerbøl

1. mai ble Statped en landsdekkende etat med én direktør for etaten, to staber og sju divisjoner. Spesialisthelsetjenesteoppdraget til NKDB er uendret. 

Endringen i Statped fra regional til en landsdekkende virksomhet har bakgrunn i Stortingsmelding 6. om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. De sju nye divisjonene er: Barnehage, Barnetrinn, Ungdomstrinn, videregående opplæring og voksenopplæring, Tegnspråk og døvblindhet, Læremidler og læringsressurser, Fagstrategi og virksomhetsstyring og Administrasjon.

Se mer under Organisasjon på Statped.no.

Definerte fagområder

Statped skal fremover gi tjenester og bidra til kompetansebygging i kommuner og fylkeskommuner innen små og særlig spesialiserte fagområder, samt i særlig komplekse saker. Statpeds fagområder er nå nærmere definert som:

  • hørsel
  • syn
  • ervervet hjerneskade
  • kombinerte sansetap og døvblindhet
  • tegnspråk
  • alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • I tillegg kan Statped gi tjenester i særlig komplekse saker innenfor fagområdene sammensatte lærevansker og språk/talevansker.

Kombinerte sansetap og døvblindhet

Fagområdet kombinerte sansetap og døvblindhet består nå av to avdelinger og er fortsatt én av aktørene i NKDB:

  • Kombinerte sansetap og døvblindhet – medfødt. Marianne Disch er avdelingsleder.
  • Kombinerte sansetap og døvblindhet – ervervet. Agnethe Fjellanger er avdelingsleder.

Statped skal fortsatt gi deltidsopplæring i tegnspråk og ha ansvar for Diamanten skole for medfødt døvblindhet i Oslo. Statped skal utvikle, tilrettelegge og produsere læremidler for tegnspråklige, sterkt svaksynte og blinde barn og elever.

Se mer under Divisjon tegnspråk og døvblindhet på Statped.no.

Søknader om tjenester

Søknader om både individ- og systembaserte tjenester fra kommunal eller fylkeskommunal PPT sendes Statped på samme måte som før. Det samme gjelder voksne brukere med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet og søknader fra universitet, høyskoler og organisasjoner.

Se mer under Spesialpedagogiske tjenester på Statped.no.