Du er her: Forsiden/Aktuelt

Ny rapport om tolketjenesten

Trestatue av Olaf Frøiland og Halvdan Larsen i ett av husene på Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde.
Trestatue av Olaf Frøiland og Halvdan Larsen i ett av husene på Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Illustrasjonsfoto av Roy-Morten Østerbøl.

Arbeids- og sosialdepartementet har fått en ekstern vurdering av hvordan tolketjenesten fungerer i Norge i dag. 

Vurderingen peker på behovene for tolkning fremover, hvordan teknologien kan utnyttes og hvordan forvaltningen av tjenestene kan organiseres og finansieres best mulig. Sist gang tolketjenesten ble vurdert var i 2008 med Tolkeutredingen. Årets rapport er gjennomført av Agenda Kaupang.  

Her kan du lese rapporten Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet