Du er her: Forsiden/Aktuelt

Nyttig input fra REHAB-2016

Siw Knutstad og Kirsten C. Schou fra Statped sørøst på konferansen REHAB-2016 i Trondheim.
Siw Knutstad og Kirsten C. Schou fra Statped sørøst syntes det var interessant å være i Trondheim på konferansen REHAB - 2016. Foto: Roy-Morten Østerbøl

- Vi har tatt masse notater som må gjennomgås etter konferansen, forteller Siw Knutstad og Kirsten C. Schou fra Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Statped sørøst.  

Den tverrfaglige konferansen REHAB - 2016 gikk av stabelen i Trondheim, 25. - 27. januar. På tre hektiske dager fikk 356 deltakere med seg et bredt spekter av rehabiliteringsfeltet. Konferansen tok opp tema og spørsmål som strekte seg fra «Hvordan utvikle en innovasjonskultur i Rehab-tjenestene?» til «Den skandinaviske rehabiliteringsmodellen, finnes den?». 

- Jeg likte veldig godt fagseksjonen på tirsdags formiddag som handlet om hverdagsrehabilitering. Innleggene under denne seksjonene var meget opplysende, og det oppsto flere fine diskusjoner i salen. Jeg fikk med meg mange nyttige tanker om hva som er viktig for brukerne, pluss gode case-eksempler. Små forandringer kan være viktige i et område som er veldig relasjonsorientert, forteller seniorrådgiver Schou. 

Bevisst på verdier

Rådgiver Siw Knutstad hadde mest utbytte av den siste dagen på konferansen.

- Da var det mange gjenkjennelige momenter, gode historier og sammenligninger. Jeg vil spesielt trekke fram foredraget «Verdibasert ledelse for å lykkes som leder» av Eli Thomassen, avdelingssjef på Palliativt senter ved Akershus universitetssykehus.

- Hvorfor syns du dette var så bra?

- Jeg syns alltid det er viktig å ha et verdigrunnlag å jobbe ut i fra. Vi bør være bevisst på våre verdier, som vi i neste omgang møter brukerne våre med. 

Forbedringspotensial

Knutstad og Schou savnet begge flere pauser i de lengste bolkene, og de syns at konferansen med fordel kunne vært gjennomført på to dager.

- Det burde også vært flere brukerrepresentanter under konferansen. Aller helst brukere som har brukt tjenesteapparatet på ulike måter. Jeg tror de kunne hatt mange interessante perspektiver på hva som fungerer og ikke for dem. Og ikke minst burde det vært diskusjon om dette i etterkant, sier Knutstad. 

Schou var skeptisk til koblingen mellom fagstoff og salgsprodukter under REHAB-konferansen.

- Jeg var litt mindre begeistret for «business-modellen» som ble kjørt på konferansen, det var litt for mange som ville selge oss noe. Men totalt sett har det helt klart vært en interessant konferanse.

- Ja, vi må minst ha en halvtime hver for å formidle videre det vi har fått med oss til avdelingen vår, ler Knutstad.