I vår spalte Rådgiverpraten ønsker vi å få et innblikk i arbeidshverdagen til NKDBs rådgivere. Det kan handle om stort og smått. Hva de er opptatt med for tiden, hvilke kvaliteter en bør ha som rådgiver i døvblindefeltet og om det skjer noe morsomt i jobben?

I starten av juli, rett før fellesferien, fikk vi oss en prat med Gøran Forsgren, som jobber for Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Oslo. Spesielt én egenskap som rådgiver er ekstra viktig for ham.

- Lytting. Å lytte både med ører og øyne for å kunne se språket til dem man jobber med, er viktig å huske for oss i døvblindefeltet. En annen kvalitet er å være faglig oppdatert, ikke nødvendigvis at man skal kunne alt, men heller at man har en god oversikt over kollegaene sine i tjenesten, slik at man kan spørre om hjelp når det er nødvendig.

- Hvordan har arbeidsdagen din blitt påvirket av koronapandemien?

- Under pandemien, som jo fremdeles ikke er over, har arbeidsdagene mine vært like travle og innholdsrike som tidligere. Det har oppstått noen nye måter å jobbe på med mye bruk av teknologi, noe som til tider kan være utfordrende, selv for de mest teknologiske … Fokuset har vært på å kunne gi tjenester til våre brukere, selv om vi ikke har hatt mulighet til å være fysisk tilstede. Behovet for oppfølging, rådgivning og veiledning er like stort om det pågår en pandemi eller ikke.

- Har det oppstått noen utfordringer som har overrasket deg?

- Det som har overrasket meg mest er hvordan vi har taklet de utfordringer som har oppstått. Vi blir veldig teknologisk løsningsorientert og finner løsninger der og da i ulike situasjoner.

- Hva har du lært?

- Koronaperioden har vist meg hvor nødvendig det er med fysisk tilstedeværelse, både med tanke på rådgivning og veiledning. Dynamikken blir en helt annen enn bare ved å møtes via kamera. Denne perioden har dessuten belyst viktigheten av alle observasjonene vi gjør når vi er ute sammen med våre brukere.

- Hva er det morsomste med jobben din?

- Å få dele all kunnskap jeg har opparbeidet meg. Jeg liker å undervise og synes det er moro. Det er også en stor glede å ha mange flotte kolleger rundt meg, som bidrar med godt humør.

- Hvem er ditt forbilde i arbeidssammenheng?

- Min nærmeste leder, Marianne Disch. Å ha en leder som både er personalleder og faglig leder betyr masse. Jeg vet at jeg kan stille faglige spørsmål og få en grundig refleksjon sammen med henne. Marianne er god på å bidra med kunnskap, noe som gjør at jeg føler meg styrket i min jobb og kan utføre arbeidet mitt enda bedre.

- Foretrekker du matpakke eller varm lunsj på kafe?

- Det letteste er jo selvfølgelig varm lunsj som man får servert, men det er viktig med et balansert kosthold, så for meg blir det litt veksling mellom begge deler. Knekkebrød er favoritten, hvis jeg velger meg matpakke. Varm lunsj kan gjerne være en av de deilige suppene de har i kantinen her på Hovseter.

- Du må velge noe fra arbeidspulten din, hva og hvorfor?

- Det må bli to ting: Multilader – slik at jeg får ladet alle duppedittene mine, man må jo ha strøm for å være på nett. Pluss termokoppen min, slik at jeg alltid har varm kaffe tilgjengelig.

Fakta om Gøran Anders Gregor Caspian Forsgren

  • Seniorrådgiver ved Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Oslo
  • Master i døvblindhet og kommunikasjon fra Universitetet i Groningen
  • Utdannet tegnspråktolk fra Universitetet i Oslo (UiO)
  • Har jobbet som frilans-tolk, samt noen år inne på tolketjenesten i Oslo og Akershus
  • Har også jobbet i butikk, på sykehjem, i turistinformasjon, som guide og ikke minst for Isbjørnklubben i Hammerfest

 

«Behovet for oppfølging, rådgivning og veiledning er like stort om det pågår en pandemi eller ikke.»