Utdanningsdirektoratet skal, på bakgrunn av Meld. St. 6, ta et større ansvar for å veilede og formidle kunnskap innenfor spesialpedagogikk i samarbeid med Statped.

Direktoratet har derfor utviklet spesialpedagogiske nettsider på Udir.no, og i oktober ble det publisert tekster om 16 ulike fagområder innenfor temaet «Spesialpedagogisk tilrettelegging». Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet er ett av disse fagområdene. Teksten er skrevet av fagfolk i Statped og tilpasset direktoratets språkprofil.

Innholdet i teksten er på et generelt og overordnet nivå og henviser videre til Statped og andre kompetansemiljøer som går mer i dybden. Udir.no er en nettside med stor rekkevidde i barnehage- og opplæringssektoren, som igjen kan gi våre enheter større synlighet og oppmerksomhet.   

Les mer: Spesialpedagogiske fagområder (udir.no)