Du er her: Forsiden/Aktuelt

Omorganisering i Signo

Taktil utforsking av steinskulptur (illustrasjonsfoto)
Taktil utforsking av steinskulptur (illustrasjonsfoto)

Signo legger ned senter for døvblinde i Andebu. Dette skal styrke døvblindearbeidet i Signo.

30 år som leder

Bakgrunnen for endringene er at daglig leder Knut Johansen har ønsket å tre ut av stillingen etter 30 år som daglig leder. Johansen har pekt på at det er behov for nye krefter og å styrke arbeidet blant døvblinde.

Løfter døvblindearbeidet i Signo

Målsettingene med endringene er

  • døvblindearbeidet skal styrkes og løftes høyere i de enkelte virksomhetene i Signo
  • økt synliggjøring og samarbeid på døvblindeområdet i hele Signo
  • økt satsing på systematisk utviklingsarbeid
  • personalgrupper som kjenner fellesskap og eierskap til alle Signos tilbud
  • utnyttelse av administrative og faglige ressurser i Signo
  • konsentrere anbudskompetanse

En blir to

Rent praktisk overtar Signo Vivo senterets botilbud. 13 døvblindfødte beboere fra 10 ulike norske kommuner er i dag bosatt hos Signo i Andebu, Vestfold. Boligene er i dag betjent av 23 heltids- og deltidsstillinger. Tidligere daglig leder Knut Johansen går over i en seniorrådgiverstilling på døvblindefeltet.

Kompetanse videreføres

Signo døvblindesenter har også hatt ansvar for driften av Regionalt kompetansesenter for døvblinde for fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Dette overføres i sin helhet til Signo kompetansesenter. Regionsenteret har 7 ansatte og drives med en rammeavtale med Helse Nord.