Har barnet redusert syn og hørsel? (brosjyre)
Har barnet redusert syn og hørsel? (brosjyre)

Ansvarlige for undersøkelsene er sykehusenes barsel- og nyfødtavdelinger, helsestasjontjenesten og allennlegetjenesten.

Når det er mistanke om eller konstantert kombinert syns- og hørselshemming, er det viktig at barnet og foreldrene så tidlig som mulig kan komme i kontakt med fagmiljøet som har kompetanse på det kombinerte sansetap.