Fredag 3. juni var biskop Ole Christian Kvarme i Oslo bispedømme, som innbefatter Døvekirkens fellesråd, på besøk hos NKDB-koordineringsenheten og Regionsenteret for Døvblinde i Tromsø. Foranledningen var bispevisitas i Tromsø sammen med døveprost Roar Bredveo og kirkeverge Camilla Høiberg for Døvekirken i Norge. Følget ville besøke NKDB og RSDB for å få vite mer om de ulike institusjonene som Tromsø døvekirke samarbeider med.

Arne Lundqvist, prest i Tromsø døvekirke, innledet møtet, mens våre ledere Merete Andreassen og Trine Seljeseth fortalte om RSDB og NKDBs oppbygning, organisering og oppgaver.Døvblinde Edvard Johan Strand fortalte om sitt forhold til våre tjenester og Tromsø døvekirke. Det ble en sterk beretning som inkluderte oppveksten i Brøstadbotn, studier i Trondheim og Bergen, og ikke minst om arbeidet som universitetsbibliotekar i over 36 år.

Etter lunsj avsluttet biskop Kvarme besøket med å fortelle at møtet hos NKDB/ RSDB hadde vært en sterk åpning av visitasen i Tromsø.

- Det dere har fortalt oss i dag, og det liv som speiles i deres fellesskap forteller meg at her har barmhjertigheten fått rom og slått rot.

                                                                                                    

 

 

Bildeserie fra besøket

Biskop-12.jpgUniversitetsbibliotekar og døvblinde Edvard Johan Strand fortalte om sin hverdag i Tromsø og oppvekst i Brøstadbotn. Til venstre for ham står Liss-Nina Krag-Pedersen, tolk i Nav tolketjenesten Troms og Finnmark. 

Biskop-6.jpgGod stemning og nesten fullt på pauserommet når det var tid for lunsj under bispevisitasen. 

Biskop-8.jpgKvarme understreket betydningen av ordet barmhjertighet da han avsluttet lunsjen og besøket hos NKDB og RSDB.

Biskop-11.jpgBiskopen notert flittig da han fikk innblikk i RSDB og NKDBs oppgaver og oppbygning. Ved hans notatbok en skinninnbundet bibel.