Du er her: Forsiden/Aktuelt

Påfyllsdager

To kvinner pluss tolk til høyre for dem prater til et konferansepublikum.
KONFERANSIERER: Eikholts egne rådgivere Tanja Teigum og Cathrine Timm Sundin veiledet publikum gjennom årets Eikholt-konferanse. Foto: Roy-Morten Østerbøl

Over 80 deltakere deltok på Eikholt-konferansen 2022, som handlet om «Hvordan ivaretar vi psykisk helse hos personer med kombinert nedsatt syn og hørsel og deres nærpersoner.»

Tematikken psykisk helse rommer mye, noe som ble gjenspeilet i et variert konferanseprogram på ressurssenteret til Eikholt utenfor Drammen. Det var konferansierene Cathrine Timm Sundin og Tanja Teigum, begge rådgivere ved Eikholt, som loset oss gjennom to solfylte konferansedager i uke 34. Vi fikk med oss hele ti forelesere, refleksjonsrunder, musikalske innslag med Dissimilis og ikke minst festmiddag på onsdag kveld.

Ordbrukere

Det faglige programmet besto av forelesninger fra ansatte ved Folkehelseavdelingen i Oslo kommune, Institutt for psykologi på NTNU, Beitostølen Helsesportsenter, Pårørendesenteret og Dissimilis nasjonale kompetansesenter. I tillegg fikk vi sterke og innsiktsfulle historier fra bruker Knut Brumoen, nærperson Grete Steigen, samt prest og ordbruker Per Anders Nordengen.

Til sammen utgjorde dette en rikholdig meny om psykisk helse og personer med døvblindhet og deres pårørende.

Konferanseglimt

En bildekavalkade kan ikke yte full rettferdighet for alt innholdet i en hel konferanse, men forhåpentligvis gi et innblikk i to dager med meningsfullt påfyll, både faglig og sosialt.

Engasjert foreleser under konferanse på Eikholt. MESTRE DAGLIGLIVET: Audun Brunes, spesialrådgiver ved Folkehelseavdelingen i Oslo kommune, delte forskningskunnskap om psykisk helse blant synshemmede. Han snakket samtidig om hvordan mestring av hverdagslivets utfordringer er viktigere enn de store katastrofene og ulykkene.

Mannlig foreleser holder fram et gult stigespill foran sitt publium. LIVET OG STIGESPILLET: - Det er helt umulig å komme seg gjennom livet, uten å ramle ned noen stiger. Sånn er stigespillet, og sånn er livet. Men ikke gi opp, selv om du ramler ned, selv om livet er urettferdig, sa Per Anders Nordengen, prest, forfatter, samtaleveileder og foredragsholder. Og ordbruker!

Kvinne foran storskjerm foreleser i et konferanserom med mange deltakere.OM EIKHOLT: Førstesekretær Kari Fretheim gav oss mer viten om hvordan Eikholt tilrettelegger for læring, trivsel og trygghet.

Foredrag med lyshåret kvinne. HVORFOR FØLELSER? - Vi liker følelser, også de skumle. De er med på å gjøre livet mer spennende. Følelser gjør oss mennesker tydelige for hverandre. Følelser er en helt sentral del av kommunikasjonen mellom oss mennesker. God emosjonell kompetanse forebygger psykiske lidelser, fortalte Nina Jakhelln Laugen, førsteamanuensis på Institutt for psykologi ved NTNU.  

Mann i blått foreleser i konferanselokale, mange tilhørere er til stede.KONGEMETODEN: Idrettspedagog ved Beitostølen Helsesportsenter, Viljar Aasan, gav oss nøkler til bedre helse. - Ikke utsett treningsøkta eller turen i skogen, motivasjonen din blir ikke bedre neste dag.

Samtale med døvblind mann med bart og stripete t-skjorte. DOMMEN: Døvblinde Knut Brumoens foredrag het «Hvordan holde motet opp etter en tung beskjed fra doktoren?». – Etter «dommen» meldte jeg meg inn i Blindeforbundet og RP-foreninga. Det er meget viktig å få møte likesinnede, være med i gjengen. Tolk- og ledsager er også helt sentralt, selv om det var en bøyg for meg å ta i bruk dette tilbudet.

Gråhåret kvinne snakker om sin sønn, bilde av ham i bakgrunnen hvor han kjenner på et sagblad. Å VÆRE KLIPPEN: Mor, verge og nærperson Grete Steigen delte raust om hvordan hun tok vare på seg selv som pårørende i ulike krevende livssituasjoner. - Det koster å være klippen i en annens liv. En må alltid være våken, og klar for å være talsperson for en som ikke har egen stemme.  

Kvinne med grå krøller og svart kjole foredrar under en konferanse. HELSE OG BERØRING: Lege og spesialist i psykiatri, Anne Kristine Bergem, ved Pårørendesenteret snakket om betydningen av berøring. - Berøring er bra for oss og smertelindrende. Fravær av berøring er ikke bra for helsa. Hva er god berøring? Alltid den som har mest makt, som har ansvaret for at berøring ikke blir feil eller ubehagelig.

Mann med caps sitter i rullestol og synger for en forsamling med konferansedeltakere.FELLES PULS: Dissimiliselev Stian Berntsen sang blant annet «Det begynner å bli et liv» av Ole Paus, sammen med musikkterapeut Line Austrud-Hjelle ved Dissimilis nasjonale kompetansesenter.

 

Kvinne i grønt holder foredrag under en konferanse. FEM OM DAGEN: - Gode live henger sammen med en rekke livsutfall. Folk som har det bra, spiser bedre og trener mer enn andre. Positive emosjoner motvirker stress, det gir mental robusthet, fortalte Ragnhild Bang Ned. Hun jobber som psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Dresskledd mann synger i et festlokale, kvinne i rødt i bakgrunnen spiller på piano.FESTSANG: Roar Meland, direktør for Eikholt, introduserte festmiddagen på onsdag kveld med å synge «What a Wonderful World» av Louis Armstrong. Pianist var døvblinde Synnøve Margrethe Nordeng.