Nettverket har kommet fram til at forsknings- og utviklingskonferansen skal avholdes på Eikholt, 28-29. april neste år. Tema vil være forskningsarbeid innen området døvblindhet – en multidisiplinær oppgave. Mer informasjon vil kommer etter hvert.

NKDBs forskernettverk består av Anne Nafstad, spesialpsykolog for Statped - faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Oslo, Lill Johanne Eilertsen, seniorrådgiver ved Signo skole- og kompetansesenter, Jude Nicholas, psykologspesialist for Statped - faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Bergen, Ann-Britt Johansson, seniorrådgiver/Ph.D. ved Eikholt, Rolf Lund, spesialrådgiver/forsker II ved Eikholt og Elena Hauge, psykologspesialist for Regionsenteret for døvblinde.  

Trine Seljeseth, leder for Koordineringsenheten og Thomas Øverby, fagsjef ved Eikholt deltok for anledningen.