Tekst og foto: Bodil Nilsen

Tare Teksum har ervervet døvblindhet og deltok i NRK sin programserie ”Ingen grenser” i  vår, hvor en gruppe mennesker med ulike funksjonshemninger tilbakela 50 mil gjennom villmarken på Nordkalotten, under programleder Lars Monsens ledelse.

Prinsesse Märtha Louise (t.v), Tare Teksum og direktør ved Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Roar Meland.
Prinsesse Märtha Louise (t.v), Tare Teksum og direktør ved Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Roar Meland.

Gir døvblindhet et nytt ansikt

Det var under jubileets festmiddag at prisen ble delt ut. Lars Monsen er for tiden i Alaska og hadde derfor ikke mulighet til å være til stede under prisutdelingen. Styreleder Roy Nystad leste opp begrunnelsen for at Teksum fikk prisen.

- Du viste på de 50 milene mellom Luleå og Narvik en viljestyrke, et pågangsmot og en positiv innstilling som gjorde at store deler av det norske folk nå ser på det å være døvblind på en ny måte, forklarte Nystad.

Det var en rørt Tare Teksum som mottok prisen.

- Jeg setter veldig stor pris på å få denne utmerkelsen. Jeg er veldig takknemlig, sa Teksum, og holdt et godt tak i prinsessens hånd.

Tare Teksum
Tare Teksum

De lykkeligste 30 dager i hans liv

- Opplevelsene turen over Nordkalotten har gitt meg var fantastisk positivt. Det største jeg noen gang har vært med på. Det var som en drøm i en virkelighet, og jeg har aldri vært så lykkelig som jeg var under disse 30 dager på tur, fortalte Teksum.

Arne Berntsen holdt foredrag sammen med Pål Henningsen og Lars Hansen. Arne Berntsen kommuniserer med taktilt tegnspråk.
Arne Berntsen holdt foredrag sammen med Pål Henningsen og Lars Hansen. Arne Berntsen kommuniserer med taktilt tegnspråk.

Jubileumskonferanse

Som en del av jubileet ble det holdt en konferanse der foredragsholderne tross store funksjonshemninger har gjort utrolige prestasjoner. Deltakerne fikk blant annet høre om Arne Berntsen, som har ervervet døvblindhet, og som har  bygd sin egen soveromsfløy.

Bevegelseshemmede Mikael Andersson holdt foredraget "Armløs, benløs, men ikke håpløs og snakket om det å skape sitt eget liv ved å ta utgangspunkt i muligheter framfor begrensninger. Tare Teksum og Geir Arne Hageland fortalte om sine opplevelser på den 50 mil lange turen gjennom Nordkalotten. Femke Krijger fra Nederland, også med ervervet døvblindhet, fortalte om et hverdagsliv med døvblindhet - om balansen mellom å bruke energi og å hente seg inn igjen.

Bedir Yiyit
Bedir Yiyit.

Bedir Yiyit har ervervet døvblindhet og var svært fornøyd med jubileumskonferansen.

- Det har vært en veldig lærerik konferanse med spennende foredrag. Det var inspirerende og lærerikt å høre hvordan andre lever med sin funksjonshemning. Jeg tror foredragene egner seg spesielt godt for dem som nylig har blitt identifisert med døvblindhet, slik at de kan oppfordres til å se muligheter og ikke begrensninger, sa Bedir Yiyit.

Om Eikholt

Eikholt-prisen er opprettet av styret i Stiftelsen Eikholt. Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde er et kompetansesenter som tilbyr rehabilitering og opplæring til personer med døvblindhet. Senteret ligger på Konnerud i Drammen og er en privat, ideell stiftelse, men er en del av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde, som inngår i Helse Sør-Øst RHF.