Publikasjoner om ervervet døvblindhet

I denne artikkelen har vi samlet et utvalg med publikasjoner om ervervet døvblindhet. 

  • Widding, Steinar (2009). Arbeidslivet og personer med ervervet døvblindhet. AFI-notat 2009:8.Oslo. 

  • Edberg PO, Wahlquist U. P., Larsby B, Hallgren M. (2008). Prosjektrapport: Allvarlig kombination av hørsel- och synnedsetting hos personer over 65 år

  • Grønlie, Sissel M. (1995): Når noen ikke hører. Bergen: Døves Forlag

  • Kristensen B., Hindenes J. og Matre, N., 1996. Ledsagerteknikker med informasjonstegn for døvblinde.

  • Lahtinen, R. (2007). Haptices and Haptimes. A case stydy of developmental process in social-haptic communication of aquired deafblind people. University of Helsinki. Tampere.

  • Lahtinen, R. Palmer,R & LAhtinen, M. (2009). Environmental Description for visually and dual sensory impaired people. Art-Print Oy. Helsinki.

  • Lahtinen, R & Palmer,R. (2005). The Body Story. Simple, illustrated, easy-to-use non-verbal communication technique to enhance storytelling in images and with music for the sensory impaired, theis families, carers and professionals. DVD included. Cityoffset. Tampere. Finland.

  • Lundqvist, Eija K. (2008). Fra kaos til samarbeid. Kommunikasjon mellom en døvblitt far og hørende barn. En samtaleanalyse. Masteroppgave i spesialpedagogikk, ved Universitetet i Tromsø.

  • Næss, Trine. 2006. “Å fange omgivelsene”. Kontekstuell tilnærming ved ervervet døvblindhet. Om døvblindblitte miljøbeskrivelse og kommunikasjon. Asker.

DVD