Våre råd bygger på Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer for tolketjenesten.  

Når du går hjemmefra

Sørg for at du har med håndsprit (minimum 70 prosent alkohol), desinfiserende våtservietter og en plastpose til å kaste brukte servietter oppi. Hvis du ikke får tak i våtservietter, bruk tørkepapir eller papirlommetørkle, som fuktes med håndsprit.

Bruk av mikrofon/ samtaleforsterker eller mobilitetsstokk

Innendørs er det mest skånsomt å bruke såpe og varmt vann for å rengjøre teknisk utstyr. Utendørs bør utstyret tørkes med desinfiserende våtservietter eller tørkepapir som er fuktet med håndsprit. Dette gjør du både når du tar utstyret frem og legger det tilbake. Når tolketjenesten er tilstede desinfiserer tolken utstyret før og etter at de «låner» det av deg.

Ved taktil kommunikasjon

Tolken anbefales å bruke munnbind, på grunn av kort avstand og økt risiko for dråpesmitte. Tolkene skal vaske hendene før og etter taktil kommunikasjon.

Kommunikasjon på skjerm med berøring – touch screen

Bruk aller helst kun din egen skjerm. Hvis du må berøre en fremmed skjerm, eller andre må berøre din, så er det best å bruke Touch Screen våtservietter. Disse kan imidlertid være vanskelige å få tak i. Alternativet er å benytte seg av håndsprit, husk bare at hendene må være tørre før du berører skjermen. Ikke bruk desinfiseringsspray, siden det kan ødelegge skjermen.

Bruk av mobiltelefon

Tørk over med Touch Screen våtservietter eller bruk håndsprit, og igjen husk at hendene må være tørre før berøring av skjerm og tastatur.

Allmenne råd

  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann. Vask hendene før du går ut og når du kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. Bruk håndsprit (minimum 70 prosent alkohol) dersom du ikke har mulighet å vaske hendene med såpe og vann 
  • Unngå å ta deg i ansiktet. Da hindrer du at smitte overføres fra hendene og inn i kroppen gjennom øyne, munn og luftveier
  • Hold minst én meters avstand til andre – når det er mulig
  • Hvis du hoster/nyser: Bruk et papirtørkle som kastes etterpå