Samlingen på to dager besto av flere faglige fremlegg med påfølgende diskusjoner i plenum. Det var også satt av tid til sosialt samvær og kulturelle innslag. Første dag begynte med en filmpremiere: «Min egen vei til FRIHET – samtale om å utvikle døvblindhet». Her møtte vi døvblinde Merete Karlsen og seniorrådgiver Gunnilla H. Rönnblom i en sterk og innholdsrik samtale med hverandre.

Filmpremieren ledet an mot den faglige bolken på tirsdagen, som handlet om døvblindhet og psykisk helse. Hege Saltnes, psykiater ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP), var foreleser og trådholder. Flere anonymiserte caser fra tjenesten ble fremlagt, analysert og drøftet. Saltnes fortalte at vi tåler mye stress, bare vi får hvilt nok. Det er ikke farlig å bli veldig sliten, men det forutsetter nok restitusjon. Dette er utrolig viktig for folk med syns- og hørselsnedsettelse. De må finne seg steder hvor de kan hente seg inn igjen. 

Onsdags kveld inneholdt to kulturelle innslag, først omvising og minikonsert med Maximus i Tomaskirken. Deretter var det omvisning på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg, for dem som ønsket det, før fellesmiddag på Kastellkafeen i museet.

Tema for torsdagen var rollefordeling i NKDB. Hvordan fungerer det i dag og hva tenker vi fremover. Dagen ble delt på våre fem enheter, som presenterte anonymiserte caser og ledet diskusjonene i etterkant. 

Bildeserie fra samlingen

Rolf Lund stiller spørsmål i plenum med mikrofon. Spesialrådgiver Rolf Lund (Eikholt) stiller spørsmål, mens seniorrådgiver Anelin Lund-Hansen (Statped-sørøst) passer på at mikrofonen kommer til dem som ønsker å delta i diskusjonen. 

Romy Prochnow holder innlegg. Rådgiver ved Signo skole- og kompetansesenter, Romy Prochnow. 

Gunilla Henningsen Rönnblom kommer med en replikk i plenum.Gunilla Henningsen Rönnblom, seniorrådgiver i Signo skole- og kompetansesenter. 

Rolf Mjønes, rådgiver ved Eikholt, legger fram et anonymisert case. Rolf Mjønes, rådgiver ved Eikholt, legger fram et anonymisert case. 

Bente Engrav har et fremlegg. Seniorrådgiver-psykososialt ved Eikholt, Bente Enggrav. 

Ane Marte E. Halkjelsvik holder et innlegg. Ane Marte E. Halkjelsvik, rådgiver ved Statped vest i Bergen. 

Rådgiver Tora Tøllefsen lytter under plenumsdiskusjon. Rådgiver Tora Tollefsen, Regionsenteret for døvblinde ved UNN. 

Trine Seljeseth er ordstyrer under rådgiversamling i Andebu. Leder for NKDB – Trine Seljeseth var ordstyrer under årets rådgiversamling for ervervet døvlindhet. 

Fellesfoto av tjenesten rådgivere innen ervervet døvblindhet i gymsalen til Signo skole- og kompetansesenterFellesfoto fra gymsalen i Signo skole- og kompetansenter. Øverst fra venstre: Tommy A. Våge, Ane Dalhaug, Tora Tollefsen, Elena Hauge, Romy Prochnow, Inger Marie Storaas, Ragnhild Dalheim, Nina Sellæg, Siw Knutstad, Elin Haugland, Else Marie Svingen, Merete Andreassen, Rolf Mjønes, Bodil Bollovara Olufsen, Jorunn Lie, Rikke Jacobsen, Bente Enggrav, Ane Marte E. Halkjelsvik, Gunilla Henningsen Rönnblom, Eva Hirsti, Trine Seljeseth, Rolf Lund, Guro Lillehaug og Sissel Torgersen. 

Jorunn Lie holder innlegg. Seniorrådgiver i Statped-sørøst, Jorunn Lie. 

Else Marie Svingen holder innlegg. Else Marie Svingen, avdelingsleder ved Statped-sørøst. 

Romy Prochnow og Ragnhild Dalheim har et felles fremlegg. Fra Signo skole- og kompetansesenter: Rådgiverne Romy Prochnow og Ragnhild Dalheim. 

Bodil B. Olufsen og Ane Dalhaug holder felles innlegg. Fra Regionsenteret for døvblinde i Tromsø: rådgiverne Bodil Ballovara Olufsen og Ane Dalhaug.

Konsert med Maximus i Tomaskirken. Minikonsert med musikkgruppa Maximus i sansekirken Tomaskirken.