I oppsummeringen av rapporten, påpeker forskerduoen fra Eikholt, at arbeid er en viktig rettighet for de fleste voksne mennesker i Norge. De skriver videre at mange med ervervet døvblindhet har hatt jobb før sansetapet deres har blitt for utfordrende. Å beholde jobben under slike omstendigheter er en utfordring og krever innsats i form av blant annet rehabilitering og støtteordninger. Rapporten har forøvrig undertittelen «Erfaringer fra kampen om å beholde jobben etter ervervet dobbelt sansetap». 

Resultater

Johannsen og Lund konkluderer med at det er behov for å utvikle et nytt tilbud innen arbeidsrehabilitering for personer med syns- og hørselsnedsettelse. De mener at et slikt tilbud bør rette seg til unge som er i utdanning og skal finne veien ut i arbeidslivet. Og det bør også inkludere alle de som allerede har en jobb og som kjemper for å beholde den. Et «beholde jobben – program» i form av et «Arbeidslivsprogram» som inkluderer det som kreves for å beholde jobben bør opprettes.  

Foreslår tiltak

I rapporten pekes det på en rekke momenter som bør inngå i et «Arbeidslivsprogram» og hvordan det kan organiseres. Johansen og Lund ser for seg at programmet kan bygges opp som en kombinasjon av NAV-tilpasningskurs og kompetansespredning.

Videre mener paret at det er et stort utdekket behov for en rådgivningstjeneste for arbeidsgiver og arbeidsledere. Mye av dagens tilbud er rettet inn mot arbeidstakeren. Dette fører til at mange døvblinde føler at de i alt for stor grad sitter med ansvaret for at alt skal fungere. De gjør dette fordi arbeidsplassen er viktig for dem. En del av ansvaret kunne vært avlastet dersom arbeidsgiveren og arbeidslederen fikk bedre innsikt og mer støtte i sin rolle, i følge Johannsen og Lund.

Du finner hele rapporten her på vår Kunnskapsbank.

Kvinne og mann viser fram fersk prosjektrapport, de står ute på en grønn tursti. Ann-Britt Johansson og Rolf Lund viser fram sin nye fagrapport i grønne omgivelser utenfor Eikholt ressursenter for døvblinde.