Alle våre rådgivere, både de som jobber med medfødt og ervervet døvblindhet, deltok på samlingen som gikk av stabelen åttende og niende mai. Disse to dagene var fylt med foredrag og presentasjoner, stor paneldialog, gruppearbeid og naturligvis mye sosialt med diskusjoner og måltid i fellesskap. Trine Seljeseth, leder av koordineringsenheten, loste oss trygt gjennom disse samlingsdagene, som for øvrig startet med flotte nordnorsk sang av Mali Ryeng Gove, student ved Musikkteaterhøyskolen i Oslo. 

Se flere bilder og les mer om samlingen nedenfor.

To kvinner prater med hverandre fremst i en konferansesal. En gitar ligger mellom dem på et bord.
Koordineringsenhetens leder Trine Seljeseth og musikkstudent Mali Ryeng Gove. 
Mann foreleser foran en stor skjerm med overskriften
Psykolog Tor Åge Eikerapen hadde foredrag om motivasjon og arbeidsglede på onsdagen. 
"Hva fremmer god kommunikasjon? Det starter med en ferdighet: Å lytte. Alle kan bli bedre til å lytte, selv om det kan være krevende."

 

En kvinne foredrar foran en skjerm med fire ulike grafiske fremstillinger av tall og statistikk om innvandring til Norge.
Berit Berg, professor ved NTNU, foreleste om innvandring og funksjonshemming på onsdag ettermiddag. 
Fire menn og fire kvinner sitter på rekke og rad i en paneldialog. En kvinnelig tegnspråktolk står helt til venstre og tolker det som blir sagt.
Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT) var samlet til paneldialog på torsdagen.
Arbeid under gruppearbeid, notater skrives på et stort ark mens det hele blir tegnspråktolket.
Gruppearbeid med utgangspunkt i diskusjon fra paneldialog med NTT. 
Mann tar bilde med sin mørkeblå mobiltelefon.
Eikholts Rolf Mjønes, tar mobilfoto til vår Instagram-konto.