Samlingen som egentlig skulle funnet sted i Asker, gikk i stedet av stabelen med webinarer og digitale kafedialoger, fra 11 til 12. juni. Torsdagen begynte med presentasjoner av rådgiverens rolle i brukernes ulike livsfaser – barn, ungdom og voksen. Våre egne dyktige fagrådgivere sto for innleggene, som i etterkant dannet grunnlag for analoge diskusjoner på̊ de ulike enhetene.

Kvinne på storskjerm, sammen med en rekke andre digitale deltakere i egne vindu på skjermen.Kirsten Costain, seniorrådgiver fra Statped i Oslo, under presentasjonen "Rådgiverrollen og voksne". 

Godt organisert

Hvordan fungerte samlingen i ei tid hvor ett av de vanligste utrykkene har blitt «Hører du meg?». Selvfølgelig var det noen misforståelser og litt trøbbel med oppkobling i starten, noe som ikke var veldig overraskende på en digital samling med deltakere spredt ut over hele landet. De tekniske utfordringene ble imidlertid løst fort og med godt humør, slik at alle rådgiverne som var spredt fysisk, kunne være samlet på skjerm. 

Kvinne med briller på storskjerm i møterom.

Analytisk blikk

Andre del av torsdag handlet sosialantropolog Gregrory Batesons kommunikasjonsteorier, presentert via videoforelesninger av Inger Ulleberg. Hun er spesialpedagog og jobber ved OsloMet- storbyuniversitetet. Foruten innføring i Batesons teorier, som hun har skrevet flere bøker om, drøftet hun hvordan man kan få et mer analytisk blikk på egen rådgiverpraksis.

- Vi kan komme i maktkamp med brukere, som ikke vil lytte til våre råd og etablert forskning. Dette er veldig komplekst. Hvordan får vi til en dialog med brukerne, og hvordan få dem til å forandre uheldige mønster? Dette kan gå langt inn folks privatliv, noe som gjør det ekstra vanskelig. Husk også, noen ganger kan det være sånn at egne private meninger har blitt for dominerende i det faglig. Hvor mye bygger du egentlig rådene dine på forskning?

Ulleberg stilte ikke bare spørsmål, hun svarte også på spørsmål fra rådgiverne mot slutten av dagen, dette foregikk på direkten via videokonferanse, som ble styrt fra koordineringsenhetens lokaler i Tromsø.

Digitale kafedialoger

Kvinne på dataskjerm sammen med andre teams-deltakere på skjermen. Seniorrådgiver Inger Marie Storaas, fra Statped i Bergen, er i hovedfokus i sin gruppe under fredagens kafedialoger. Foto: Nina Merethe Hvidsten. 

Den siste samlingsdagen ble i helhet viet til virtuelle kafedialoger med vekt på ulike problemstillinger rundt rådgiverrollen, etter innsendte forslag fra alle enhetene. Tema som nærhet, tillitt, likeverdig rådgiverpraksis og fordeling av arbeidsoppgaver, ble i tur og orden diskutert i åtte grupper med rådgivere på tvers av enhetene, men innenfor fagområdene medfødt og ervervet. Hvert tema hadde en kafevert, som sørget for at alle problemstillinger ble diskutert, ikke minst at de viktigste synspunktene ble videreført fra gruppe til gruppe.

De to dagene med digital rådgiversamling ble gjennomført på en meget god måte, selv om ikke mylderet med prat og diskusjoner som oppstår underveis i vanlige samlinger kan gjenskapes helt via nett og skjermer.