Du er her: Forsiden/Aktuelt

Si det med hendene!

Si det med hendene (kursmateriell)
Si det med hendene (kursmateriell)

Behov for å lære seg nye kommunikasjonsformer er gjerne en konsekvens av kombinerte syns- og hørselstap. ”Si det med hendene” heter et nytt kursmateriell i grunnleggende tegnkommunikasjon, tilpasset personer med ervervet døvblindhet.

Prosjektleder for \
Prosjektleder for Si det med hendene, Elin Haugland og prosjektmedarbeider Bente Ørbeck viser tegnene TEGN og SPRÅK.

Leder for prosjektet har vært sosionom Elin Haugland og audiopedagog Bente Ørbeck har vært prosjektmedarbeider. - Det finnes mye tegnspråkmateriell utviklet for personer med normalt syn. Kursmateriell i tegnkommunikasjon som er tilpasset personer med ervervet døvblindhet var det imidlertid lite av i Norge. Vårt nye kursmateriell er lett å ta med seg, det kan brukes under lese-tv og kan tilpasses ved bruk av eget datautstyr, sier Elin Haugland.

Si det med hendene (kursmateriell)
Si det med hendene (kursmateriell)

For nybegynnere i taktil tegnkommunikasjon

Kursmateriellet består av en kursbok og en CD-rom og er utviklet av Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde i samarbeid med Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) og stiftelsen Helse og Rehabilitering.

Materiellet inneholder informasjon om ulike kommunikasjonsformer, beskrivelse og tegninger/film av 16 håndformer, to håndalfabet, tall og 224 temategn. CD-rom gir muligheter for forstørrelse, talesyntese og punkt.

Kursopplegget er for nybegynnere i taktil tegnkommunikasjon og er tenkt brukt sammen med lærer, på Eikholt og ved voksenopplæringen lokalt.

Si det med hendene kan bestilles hos Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Pris: kr 500,- + porto.
Telefon: 32 88 90 50
Teksttelefon: 32 88 90 51
E-post: post@eikholt.no