Podkastserien har dermed kommet opp i hele ni program, hvor formålet er å spre kompetanse om døvblindhet og kombinerte sansetap til flest mulig. Kort fortalt handler serien om det å være menneske, måten vi er i verden på og hvordan vi møter hverandre. Dette er ikke minst en podkast som har hatt et stort fokus på universell utforming, slik at du kan høre, se og lese alt av innhold i Sanser og samspill. 

Det er Signo skole- og kompetansesenters egne rådgivere Annette Moen, Heidi Elisabeth Kittelsen, Ragnhild Dalheim og Åsne Svimbil Mørken som har utarbeidet og drifter podkasten. Kommunikasjonsansvarlig Anette Sæstad har vært en sentral støtteperson for hele produksjonen med vekt på det tekniske, video, lys, teksting og samarbeid med tolker. 

Nedenfor kan du lese hvordan de fem nye episodene ble beskrevet på Signo skole- og kompetansesenters egen Facebook-side for noen uker siden. 

Illustrasjonsbilde til podkastepisode. To kvinner holder rundt en blå ballong med vann. Hun ene har på seg hodeklokker og blindfolder.

Episode 5: Tett på

I denne episoden snakker rådgiver Anette Moen med Ingunn Freberg-Thomsen (til venstre i bildet). Ingunn jobber som lærer på Signo grunn- og videregående skole, og der jobber hun tett på elever med kombinerte sansetap og døvblindhet. For Ingunn er det nettopp dette med sansene som fascinerer. Hun har i løpet av sitt yrkesliv hatt mange personer med døvblindhet i hendene.

Illustrasjonsbilde til podkastepisode menneskemøter. En kvinne holder en forelesning.

Episode 6-7: Menneskemøter

Rådgiver Gunilla H. Rönnblom har så vidt rekket å bli pensjonist, men innen hun tok steget over i ny hverdag sikret vi hele to episoder til podkasten! I episode 6 og 7 snakker hun og kollega Åsne Svimbil Mørken om menneskemøter. Gunillas første møte med døvblindhet satte dype spor, og man kan si hun gikk fra å være fanget på et rom, til å bli fanget i fagfeltet. 

Illustrasjonsbilde til podkastepisode om hest som terapi. En jente rir på en hvit hest, mens en mann veileder dem.

Episode 8: Hest som terapi

«Jeg sier at alle, enten det er dyr eller mennesker, må føle seg sett, hørt, følt og forstått», sier Thorbjørn Haldorsen (til venstre i bildet). Han jobber med dyreassistert terapi og ridning, og det har han gjort i mange år. Rådgiver Heidi Kittelsen derimot er litt redd for hester, og tenker at det å sitte på hest i utgangspunktet er litt skummelt. Hvordan introduserer man da ridning for en person som ikke ser og ikke hører, lurer hun på. I denne episoden dykker Heidi inn i Thorbjørns arbeidshverdag hvor de høyreiste, firbente jobber som døvblindepartnere!

 

Illustrasjonsbilde til podkastepisode om tro og kirke. En mann holder rundt en taktil skulptur, øynene hans er lukkede.

Episode 9: Tilgang til tro, kirke og undring

For prest Marco Kanehl er det mye fokus på tegnspråk i en vanlig søndagsgudstjeneste. I tillegg holder han egne gudstjenester for personer med døvblindhet. Rådgiver Anette Moen er nysgjerrig på hvordan er det personer med alvorlig grad av kombinerte sansetap, og særlig medfødt døvblindhet, kan få tilgang til både tro, kirke og undring? Anette og Marco tar for seg noen av livets kanskje største spørsmål, sett i sammenheng med hvordan skape tilgang og hvordan tilrettelegge når kommunikasjon er en utfordring. 

Tilgjengelig for alle

Alle episodene i Sanser og samspill er filmet, tegnspråktolket, transkribert og tekstet. De er tilgjengelige på blant annet gratisplattformene Youtube, Apple podkast og Spotify.