Hovland, som til daglig er rådgiver ved Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, deler gjerne flere innsikter fra rapporten sin:

- Litteraturstudier forteller at redusert hørsel, stress, fatigue (utmattelse), sosial og fysisk isolasjon gir økt risiko for å oppleve CBS. Å leve med døvblindhet innebærer en sårbarhet for alle disse faktorene. Vi må altså forvente at våre brukere kan oppleve hallusinasjoner på grunn av CBS. Sosial isolasjon synes å bli forsterket av CBS, siden kommunikasjon generelt er utfordrende for døvblinde og dette er noe som blir ytterligere forverret av hallusinasjoner.

- Mange vi jobber med har dessuten tinnitus. Når hallusinasjoner kommer på toppen av øresus, kan brukerne våre med CBS oppleve verden meget fragmentert og med liten mulighet til å kontrollere hva de egentlig har sett eller hørt, siden fjernsansene deres har nedsatt funksjon.

Vil dele kunnskap

Selve bakgrunnen for prosjektrapporten har vært Hovlands egen masteroppgave, hvor hun ønsket å fremskaffe kunnskap om hvordan personer med syn- og hørselsnedsettelse/ døvblindhet opplever og forstår sine erfaringer med CBS.

- Syndromet ble først beskrevet allerede i 1760 av Charles Bonnet, men frem til 1980-tallet trodde man at fenomenet var svært sjeldent. Selv om vi i dag vet at opp mot 60 prosent av døvblinde opplever såkalte enkle hallusinasjoner, og opp til 15 prosent erfarer komplekse hallusinasjoner, har det blant fagfolk vært rettet lite oppmerksomhet på fenomenet. I litteraturen er det i liten grad gjort rede for hvordan CBS virker inn i livet til våre brukere, så da dette var tema for mitt prosjekt ble det viktig for meg å dele kunnskapen jeg fikk med resten av fagmiljøet.

- Hvem bør lese rapporten?

- Alle som jobber med døvblinde vil ha nytte av den, samt dem som er i risikosonen for å få syndromet og deres nettverk.

Arrangerer mestringskurs

Til høsten vil Eikholt arrangerer et mestringskurs for personer som opplever hallusinasjoner grunnet CBS. I kurset har de valgt å legge vekt på en av faktorene som gir økt risiko for syndromet, nemlig stress.

- Tanken er at bedre kunnskap om hva CBS er, og å dele erfaring med andre kan redusere stress knyttet til syndromet. Vi skal samtidig ha fokus på hva stress er, hva det gjør med kroppen vår og hvilke teknikker en kan benytte for å mestre stress. Det har kommet noen søknader til kurset, men vi har fortsatt ledige plasser, understreker Hovland.

Dersom du er interessert i å delta eller ønsker mer informasjon om mestringkurset til høsten, kan du kontakte: Line Hovland på 91 57 18 94, line.hovland@eikholt.no

Du finner rapporten om CBS her i vår Kunnskapsbank

Les mer om Charles Bonnet syndrom (CBS) i dette Min historie-intervjuet