Du er her: Forsiden/Aktuelt

Skolen for døvblindfødte videreføres

Kunnskapsdepartementet vil videreføre skoletilbudet for døvblindfødte ved Skådalen kompetansesenter i Oslo og grunnskoletilbudet for døve på A. C. Møller skole ved Møller-Trøndelag kompetansesenter.

De andre statlige skolene for hørselshemmede skal avvikle sitt heltids skoletibud etter skoleåret 2013/2014. De aktuelle skolene er: Hunstad (Bergen), Nedre Gausen (Holmestrand) og Skådalen (Oslo).

Skolene skal avvikles på grunn av redusert behov. Foreldrene til hørselshemmede barn velger i økende grad å la sine barn gå i den lokale skolen. De statlige skolene har få elever og elevtallet går stadig ned.

Kunnskapsdepartementet vil imidlertid videreføre skolen for døvblindfødte ved Skådalen kompetansesenter (Oslo) og grunnskoletilbudet ved A.C. Møller skole ved Møller-Trøndelag kompetansesenter (Trondheim).

Les mer om endringene i det statlige skoletilbudet for hørselshemmede på kunnskapsdepartementet.no.