I vår spalte Rådgiverpraten ønsker vi å få et innblikk i arbeidshverdagen til NKDBs rådgivere. Det kan handle om stort og smått. Hva er de opptatt med for tiden, hvilke kvaliteter bør en rådgiver i døvblindefeltet ha og skjer det noe morsomt i jobben?

Denne gang har vi snakket med Siw Knutstad som jobber ved Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Oslo.

- Hvilke kvaliteter er viktig for en rådgiver innen døvblindefeltet? 

- Jeg liker å være åpen, til stede og lyttende til brukerne og deres behov. Jeg trenger nødvendigvis ikke ha dybdekunnskap i alt som rører seg i fagfeltet, men jeg må kunne ha en god oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter, og dermed lose brukerne på riktig vei med tanke deres behov til enhver tid. Samarbeid med andre aktører innen dette feltet ser jeg også på som et viktig arbeid, som igjen vil gagne våre brukere.

- Tenker du på noe spesielt?

- Jeg prøver å være oppdatert på hva som gjelder av nye regler og hjelpemidler, for så å spre denne kunnskapen videre til brukerne våre. Som rådgiver ønsker jeg å ha oversikt over fagfeltet og hva som finnes av muligheter. Døvblinde er på mange måter fratatt informasjonstilegnelsen sammenlignet hørende og seende. Hvis de ikke får informasjon om relevant nytt fra oss, kan det ofte gå lang tid før de får tilgang til dette selv.

- Hva står øverst på din arbeidsliste akkurat nå?

- Jeg jobber tett med de yngste brukerne mine for tiden. Flere er bekymret for fremtiden og alt det praktiske rundt syns- og hørselstapet. Å være med på å gjøre fremtiden litt mer forutsigbar, og skissere opp de muligheter som finnes er alltid nyttig. Alle vinternetter man selv har i bagasjen i denne jobben, tror jeg er med på å gjøre oss til mer empatiske og ydmyke rådgivere.

- Du holder på med et studie i et gestaltterapi? 

- Ja, det er riktig. Det er veldig spennende og ikke minst nyttig i mine daglige møter med personer med et progredierende syns- og hørselstap. Studiet er svært relevant for å lære nye metoder og veiledingsverktøy for å ivareta brukernes psykiske helse. Er de i stand til å ta imot nye hjelpemidler hvis de ikke er i kontakt med seg selv? Mange har behov for ha noen å snakke med, noen som forstår deres problemstillinger og utfordringer i en pressa og kaotisk livsomstillingsprosess. Mange opplever en livskrise i denne prosessen, og det er nødvendig med verktøy som ivaretar den psykiske helsen.

- Hvordan takler du motstand?

- Jeg forsøker å få oversikt over situasjonen, og spør gjerne meg selv: Hva skjedde nå og hvorfor?  Jeg opplever meg selv som rasjonell, men jeg er også en følelsesperson. Jeg prøver å ha god bakkekontakt, slik at jeg kan tenke klart og også sette meg inn i den andres ståsted. Jeg har evnen til å si unnskyld hvis jeg har tråkket feil.

- Matpakke eller varm lunsj på kafe?

- Jeg kjøper lunsjen min på jobb, enten salat eller varm mat. Matpakke tar jeg aldri med meg. Vi har en kjempegod kantine her på Hovseter. Tørre brødskiver og knekkebrød har jeg nok av hjemme.

- Har du et forbilde i arbeidssammenheng?

- Enhetslederen vår Marianne Disch. Hun har alltid gode svar og løsninger til oss ansatte. Selv om arbeidspresset hennes er stort, har hun alltid tid til en prat. Marianne har hjerte for faget, og utviser ydmykhet overfor brukerne våre og rådgivere sine. Med Marianne som leder har jeg lyst til å yte det lille ekstra fordi hun gir oss frihet under ansvar. Vi prøver å overtale henne til å ikke gi seg før hun blir minst 70.

- Hva har erfaringen din som tolk betydd for arbeidet ditt?

- Det har betydd mye. Min interesse for døvblindhet startet med å være tolk. Jeg fikk innsikt i deres situasjon, hvor skoen trykker og hva mennesker med kombinerte sansetap trenger bistand og støtte til. Dette gjorde at jeg ønsket min stemme inn i døvblindefeltet, slik at mine erfaringer kan bidra til å gjøre en forskjell for brukerne.

- Hvordan er ditt forhold til humor på jobb?

- Jeg syns det er et godt verktøy i møter, veiledning og samarbeid. Det ligger mye terapi og diplomati i humor. Jeg hadde ikke klart meg uten humor, det er så mye alvor ellers i livet.

- Du må velge noe fra arbeidspulten din, hva og hvorfor?

- Mobilen min! Mye av min kommunikasjon med våre brukere foregår på epost, SMS og med tegnspråk på Face Time. Hele livet mitt er inne på mobilen. Huskelister, kontakter, bank og klokke. Også brillene mine er vesentlig. Jeg har passert femti og ser nesten ikke noe lenger…

 

Fakta om Siw Knutstad

  • Rådgiver for ervervet døvblindhet ved Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Oslo
  • Studerer gestaltterapi
  • Er coach og veileder
  • Utdannet tegnspråktolk, drevet som frilanstolk i 18 år
  • Har jobbet som flyvertinne og bakkepersonell i Braathens SAFE

 

"Alle vinternetter man har i bagasjen i denne jobben, tror jeg er med på å gjøre oss til mer ydmyke og empatiske rådgivere."