Statped sørøst, fagavdeling syn

Statped sørøst, fagavdeling syn (tidligere Huseby kompetansesenter) utfører tverrfaglige utredninger av syn hos personer med kombinerte syns-og hørselsvansker. Tilbudet er landsdekkende.

Barn, unge og voksne som har synsvansker, kan ved Statped sørøst, fagavdeling syn (Gamle Hovsetervei 3, Oslo), få utredning av synsfunksjon, kurs, opplæring og tilpassede læremidler. Senteret tilbyr lokale nettverk kurs, konferanser, rådgivning og veiledningsmateriell. 

Statped sørøst, fagavdeling syn