Du er her: Forsiden/Aktuelt

Taktil språklighet og medfødt døvblindhet

To av forelserne på seminaret: Arnfinn Vonen (t.v) og Jude Nicholas
To av forelserne på seminaret: Arnfinn Vonen (t.v) og Jude Nicholas

Erfaringsutveksling om taktil språklighet og personer med medfødt døvblindhet stod i fokus når 25 deltakere fra Skandinavia og Finland møttes til seminar på Nordens Velferdssenter i Aalborg 12.-15. april.

Taktil utprøving. F.v: Elin Dahl Løkken (No), Gerda Selin og Kerstin Arman (Se).
Taktil utprøving. F.v: Elin Dahl Løkken, Gerda Selin og Kerstin Arman.

Taktil språklighet er et felt som er under utvikling og arbeidsgruppen som arrangerte seminaret ønsket å samle noen av erfaringene rundt dette temaet for å ha et utgangspunkt for videre arbeid.

Noen av spørsmålene som skulle diskuteres var: Hvorfor tilegner så få døvblindfødte seg et ordentlig taktilt tegnspråk, selv om

  • de inngår i sosiale relasjoner og kommuniserer?
  • bruker og har tilgang til tegn?
  • og i noen tilfeller har tilgang til tegnspråk?

Leder for seminaret var Kari Schjøll Brede fra Koordineringsenheten (No). Med i arbeidsgruppen var Åse Endresen (Dk), Kerstin Arman (Se), Gunnar Vege (No) og Anja Nielsen (Dk).

To av forelserne på seminaret: Arnfinn Vonen (t.v) og Jude Nicholas
To av foreleserne på seminaret: Arnfinn Vonen (t.v) og Jude Nicholas.

Vis ditt selv

Seminaret tok utgangspunkt i begrepene dialogisitet og kommunikativ agens i diskusjonene om språklighet. Arnfinn M. Vonen (Professor i lingvistikk) snakket bl.a. om forutsetninger for tilegnelse av kulturspråk, der den sansemessige (fysiske) tilgangen må være på plass, og også tilgang til gjensidighet - at begge parter må kunne være agens. Det er viktig at begge parter i møtet aktivt viser sitt selv og innbyr til en gjensidighet. Gjensidighet forutsetter at man vet noe om hva som er felles, selv om sansebruken er forskjellig.

Vonen viste også hvordan både tale- og tegnspråk har støtte fra andre hold, for eksempel mimikk, gester, skrift, kroppsspråk med mer. Vonen avsluttet med å si at kulturspråk for personer med medfødt døvblindhet ikke er umulig, men svært utfordrende. Kulturspråk er nyttig, men ikke avgjørende, og tidlig tilegnelse  er bra, men bedre sent enn aldri.

Andre forelesninger på seminaret var:

  • Kognisjon og språkutvikling - eksempler fra døve barns språkutvikling. Ved Nevropsykolog Jude Nicholas, Regionsenter for døvblinde, Norge.
  • Eksempler fra døvblindfødte barn. Ved døvblindekonsulent Gunnar Vege, Andebu døvblindesenter, Norge.

Det ble holdt diskusjoner og gruppearbeid om hvordan det kan jobbes videre med temaet i de ulike landene, men den endelige avslutningen på seminaret måtte avlyses på grunn av den mye omtalte askeskyen fra Island og reiser som måtte endres. Det vil etter hvert bli tatt stilling til hvordan landene kan jobbe videre med taktil språklighet for personer med medfødt døvblindhet.

Les mer om de andre forelesningene på seminaret på NVC sin nettsider.