Du er her: Forsiden/Aktuelt

Taktil tur på Nasjonalmuseet

Eldre døvblind mann undersøker et marmorhode i rom med en rekke skulpturer.
Ole Elvesveen, som er døvblind, studerer et marmorhode i Nasjonalmuseets magasin. Alle foto: Ellen Henriette Suhrke.

Gjennom deltagelse i kunstprosjektet «Touch Tours», fikk døvblinde Ole Elvesveen og Cor van der Lijche en eksklusiv omvisning blant skulpturer i Nasjonalmuseets magasin.

I et magasin med skulpturer. Taktilt tegnspråk mellom tolk og eldre mann, mens to menn er opptatt med filmutstyr i bakgrunnen.

Billedkunstner Ellen Henriette Suhrke står bak dette prosjektet, og det er hun som har tatt kontakt med Elvesveen og Lijche via Statped og Eikholt. Begge takket ja, og ble med på omvisning i Nasjonalmuseet torsdag 9. januar. De fikk utforske to skulpturer hver, mens en formidler fra museet fortalte om verkene. To marmorskulpturer fra antikken ble gjennomgått, en steinskulptur fra midten av 1900-tallet og en skulptur i bronse fra 2008. Omvisningen ble filmet og fotografert. 

Ble inspirert i Roma

Ideen til prosjektet «Touch Tours» fikk Suhrke under en studietur til Roma hvor hun observerte en blind kvinne som hadde fått tillatelse til å berøre skulpturene i museet Villa Borghese. Som blind kunne denne kvinnen på et vis komme nærmere verkene enn de som har vanlig syn. Med utgangspunkt i denne observasjonen har Suhrke arrangert taktile omvisninger i Botanisk hage i Oslo for blinde deltakere. Under omvisningene har synsinntrykk blitt erstattet med duft, berøring og smaksinntrykk, og plantene har blitt utforsket med nesebor og fingertupper. En av disse omvisningene har i resultert i en film og taktil fotobok med samme navn som prosjektet. 

Marmorskulptur uten hode undersøkes av eldre døvblind mann. En mindre skulptur uten hode, blir undersøkt av døvblinde Cor van der Lijcke. 

Utforsker nærsansene

Omvisningen i Nasjonalmuseet er en forlengelse av observasjonene og erfaringene fra både Villa Borghese og Botanisk hage. Suhrke vil forske mer på hvordan man sanser og forholder seg til sine omgivelser når man mangler begge fjernsansene, både hørsel og syn. Hun vil undersøke hva som oppstår når man sanser omgivelsene via det kroppslig-taktile sanseapparatet, altså̊ nærsansene lukt, smak og berøring. I prosjektet vil hun dokumentere taktile møter med tredimensjonale kunstverk, i tillegg til bruken av taktilt tegnspråk og haptisk kommunikasjon. Trailer om prosjektet kan sees her på Vimeo

Eldre døvblind mann undersøker en svart, abstrakt skulptur.

Om kunstneren

Ellen Henriette Suhrke er en billedkunstner med bakgrunn fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Universitetet i Oslo. Hun beskriver selv sin praksis som meditasjoner over natur og kultur, hvor menneskets forhold til omgivelsene står sentralt. Hvert arbeid er basert på̊ nøye planlegging og bakgrunnsstudier, men etterlater også̊ rom for det poetiske og uventede. Suhrke jobber med medier som film, fotografi og kunstnerbøker.